FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 17F2D2490-335A-4991-AE5E-9488BF3BEF85backgroundLayer 1

Kas var saņemt paralēlo (mezanīna) aizdevumu

Paralēlais (mezanīna) aizdevums ir pieejams tikai kopā ar bankas finansējumu, un to var saņemt Latvijas Republikā reģistrēti komersanti, ievērojot ierobežojumus, kas saistīti ar uzņēmējdarbības jomu un finanšu situāciju. 

Aizdevumu izsniedz

 • Komersantiem – mikro, maziem un vidējiem uzņēmumiem
 • Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām
 • Uzņēmumiem, kuriem nav nodokļu vai nodevu parādi VID, ieraksti Latvijas Bankas vai citos parādnieku reģistros
 • Uzņēmumiem, kuriem nav finanšu grūtības

Aizdevumu neizsniedz

Nozares un darbības, kas programmā netiek atbalstītas:  

 • lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība
 • tērauda nozare 
 • ogļrūpniecības nozare
 • pašpiedziņas komerciālo kuģu būve
 • sintētisko šķiedru nozare
 • ieroču un munīcijas, un alkohola tirdzniecība 
 • tabakas izstrādājumu ražošana un tirdzniecība
 • azartspēles un derības, finanšu un apdrošināšanas darbības 
 • operācijas ar nekustamo īpašumu (izņemot, ja paralēlais aizdevums tiek piešķirts nekustamā industriālā īpašuma attīstībai, vai nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata) 
 • transportlīdzekļu un transporta aprīkojuma iegāde uzņēmumiem, kas darbojas transporta nozarē 
 • elektroenerģija un siltumapgāde.

Uzņēmumi nevar saņemt aizdevumu, ja tiem:

 • ir noteikta atbilstība maksātnespējas procedūras ierosināšanas kritērijiem;
 • ir izbeigta saimnieciskā darbība;
 • ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process, tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process;
 • ar tiesas spriedumu ir sākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums.