FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Combined ShapeIcon/54/attach_fileaccount_balancecerialclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchtractoraccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

Kas var saņemt paralēlo (mezanīna) aizdevumu

Paralēlais (mezanīna) aizdevums ir pieejams tikai kopā ar bankas finansējumu, un to var saņemt Latvijas Republikā reģistrēti uzņēmumi (saimnieciskās darbības veicēji, kas ir juridiskās personas), ievērojot ierobežojumus, kas saistīti ar uzņēmējdarbības jomu un finanšu situāciju. 

Aizdevumu izsniedz

 • Mikro, maziem un vidējiem uzņēmumiem
 • Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām
 • Uzņēmumiem, kuriem nav nodokļu vai nodevu parādi VID
 • Uzņēmumiem, kuriem nav finanšu grūtības

Aizdevumu neizsniedz

Nozares un darbības, kas programmā netiek atbalstītas:  

 • lauksaimniecības produktu primārā ražošana
 • zvejniecības produktu primārā ražošana un akvakultūra
 • ieroču un munīcijas, un alkohola tirdzniecība 
 • tabakas izstrādājumu ražošana un tirdzniecība
 • azartspēles un derības, finanšu un apdrošināšanas darbības 
 • operācijas ar nekustamo īpašumu (izņemot, ja paralēlais aizdevums tiek piešķirts nekustamā industriālā īpašuma attīstībai vai dzīvojamo ēku attīstīšanas projektiem ārpus Rīgas un Pierīgas) 
 • projektiem, kas ir pilnībā īstenoti

Uzņēmumi nevar saņemt aizdevumu, ja tiem:

 • ir noteikta atbilstība maksātnespējas procedūras ierosināšanas kritērijiem
 • ir izbeigta saimnieciskā darbība
 • ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process, tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process
 • ar tiesas spriedumu ir sākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums