backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Par paralēlo (mezanīna) aizdevumu programmu

Papildu aizdevums, kas kalpo kā uzņēmēja līdzfinansējums bankas kredītam gadījumā, ja bankas nosacījumi paredz lielāku līdzdalību, nekā uzņēmējs spēj sniegt.

  • Ar paralēlo (mezanīna) aizdevumu var segt  investīciju izmaksas, kas saistītas ar produkcijas dažādošanu ar jauniem produktiem, ražošanas paplašināšanu vai būtisku maiņu, jauna komersanta izveidi vai esoša komersanta paplašināšanu.

  • Paralēlā aizdevuma maksimālais apmērs ir līdz 5 milj. EUR un tas nevar pārsniegt 45 % no kopējām projekta izmaksām (aizdevumiem no 2 līdz 5 milj.EUR maksimālais apmērs nevar pārsniegt 35% no kopējām projekta izmaksām). Paralēlā aizdevuma minimālā summa ir 50 000EUR.

  • Paralēlā aizdevuma termiņš – līdz 15 gadiem investīciju projektiem, kas saistīti ar nekustamā īpašuma iegādi, celtniecību vai rekonstrukciju. Pārējiem investīciju projektiem termiņš ir līdz 10 gadiem.  

  • Paralēlais aizdevums ir ar paaugstinātu kredīta risku, tas ir subordinēts attiecībā pret bankas izsniegto aizdevumu un pakārtots bankas aizdevumam ar zemāku nodrošinājuma kārtu. 

  • Paralēlo aizdevumu piešķir kā reģionālo atbalstu saskaņā ar Komisijas 17.06.2014. Regulu (ES) Nr. 651/2014.

  •  Programmu regulējošie 15.07.2016. MK noteikumi “Noteikumi par paralēlajiem aizdevumiem saimnieciskās darbības veicējiem konkurētspējas uzlabošanai”.