FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 17F2D2490-335A-4991-AE5E-9488BF3BEF85backgroundLayer 1

Par paralēlo (mezanīna) aizdevumu programmu

Papildu aizdevums, kas kalpo kā uzņēmēja līdzfinansējums bankas kredītam gadījumā, ja bankas nosacījumi paredz lielāku līdzdalību, nekā uzņēmējs spēj sniegt.

 • Ar paralēlo (mezanīna) aizdevumu var segt  investīciju izmaksas, kas saistītas ar produkcijas dažādošanu ar jauniem produktiem, ražošanas paplašināšanu vai būtisku maiņu, jauna komersanta izveidi vai esoša komersanta paplašināšanu.

 •  

  Paralēlā aizdevuma maksimālais apmērs ir līdz 5 milj. EUR un tas nevar pārsniegt 45 % no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām. Paralēlā aizdevuma minimālā summa ir 50 000EUR.

   

  Paralēlā aizdevuma maksimālais apmērs ir līdz 5 milj. EUR un tas nevar pārsniegt 45 % no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām. Paralēlā aizdevuma minimālā summa ir 50 000EUR.

 • Paralēlā aizdevuma termiņš – līdz 15 gadiem investīciju projektiem, kas saistīti ar nekustamā īpašuma iegādi, celtniecību vai rekonstrukciju. Pārējiem investīciju projektiem termiņš ir līdz 10 gadiem.  

 • Paralēlais aizdevums ir ar paaugstinātu kredīta risku, tas ir subordinēts attiecībā pret bankas izsniegto aizdevumu un pakārtots bankas aizdevumam ar zemāku nodrošinājuma kārtu. 

 • Paralēlo aizdevumu piešķir kā reģionālo atbalstu saskaņā ar Komisijas 17.06.2014. Regulu (ES) Nr. 651/2014.

 •  Programmu regulējošie 15.07.2016. MK noteikumi “Noteikumi par paralēlajiem aizdevumiem saimnieciskās darbības veicējiem konkurētspējas uzlabošanai”.