backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Par izaugsmes riska kapitāla programmu

Uzņēmumiem

2016.gada 31.oktobrī Izaugsmes riska kapitāla fondi noslēdza investīciju periodu un turpmāk jaunus investīciju pieteikumus neizskatīs. 

 • Izaugsmes riska kapitāls - ilgtermiņa ieguldījums pašu kapitālā uzņēmumos ar augstu izaugsmes potenciālu, veicinot to vērtības pieaugumu, straujāku attīstību un darbības paplašināšanu.

 • Riska kapitāla investīcijas var būt kā ieguldījums uzņēmuma pašu kapitālā, kvazikapitāla vai aizdevuma veidā; 

 • Riska kapitāls sniedz iespēju attīstīties uzņēmumiem ar lielu izaugsmes potenciālu un inovatīviem uzņēmumiem, kuros tradicionālie finansētāji atturas ieguldīt augstā riska dēļ.

 • Investīcija var tikt izmantota gan pamatlīdzekļu, gan arī apgrozāmo līdzekļu finansēšanai.

 • Investīciju apjoms vienā uzņēmumā var būt līdz 1.5 milj. EUR.

 • Investīciju apjoms start-up uzņēmumos – no 50 000 EUR  līdz 200 000 EUR ar iespēju nākotnē piesaistīt papildu investīcijas;

 • Ieguldījuma termiņš -  no 3 līdz 4 gadiem.

 • Investors kļūst par uzņēmuma biznesa partneri, ar kuru uzņēmums dala gan riskus, gan peļņu un, kurš sniedz uzņēmumam savu pieredzi, zināšanas, kā arī pieeju plašam kontaktu un ekspertu lokam ar mērķi veicināt uzņēmuma apgrozījuma, rentabilitātes un vērtības pieaugumu.

 • Riska kapitāla ieguldījums tiek veikts ar mērķi veicināt uzņēmuma vērtības pieaugumu, finansējot tā straujāku izaugsmi un attīstību.

 • Riska kapitāla finansējums tiek sniegts kā de minimis atbalsts saskaņā ar 18.12.2013 Komisijas regulu (ES) 1407/2013.

 • Riska kapitāla finansējums tiek sniegts kā reģionālais atbalsts saskaņā ar 17.06.2014 Komisijas regulu (ES) 651/2014.

 • Riska kapitāla finansējums tiek sniegts kā Pari passu saskaņā ar 25.11.2008 MK noteikumu Nr.983 34. prim 6 p.

 • Programmu regulējošie 25.11. 2008. MK noteikumi Nr.983 “Noteikumi par atbalsta piešķiršanu tehnoloģiju pārneses un riska kapitāla jomā”.