backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Riska kapitāla fondi

Uzņēmumiem

ALTUM sadarbības riska kapitāla fondi

“Expansion Capital Fund AIF”, komandītsabiedrība

Expansion Capital galvenokārt sadarbojas ar izaugsmes stadijas uzņēmumiem, kuri jau pabeiguši produktu izstrādes posmu un kuriem nepieciešams finansējums, lai sāktu komerciālu ražošanu, agresīvāku mārketingu un produkta realizāciju. Pieejamais finansējums vienam uzņēmumam ir no 100 000 līdz 1,5 milj. EUR. Fonda pārvaldnieki ir gatavi izskatīt arī investīcijas agrākās finansēšanas stadijās.

Fonds dod priekšroku projektiem un uzņēmumiem, kas ir orientēti uz eksportu un nav atkarīgi no iekšzemes patēriņa, kā arī tiem uzņēmumiem, kuros ir saskatāms augsts izaugsmes potenciāls. Fonda komandai ir liela pieredze kokapstrādes, metālapstrādes, iekārtu un aprīkojuma ražošanas, ķīmijas, transporta, pārtikas, IT pakalpojumu, atkritumu pārstrādes, poligrāfijas, veselības aprūpes un iepakošanas nozarēs.

adrese: K. Barona 32-7, Rīga, LV-1011
e-pasts: andris@excap.lv
tālr. +371 67240042

“FlyCap Investment Fund I AIF”, komandītsabiedrība

FlyCap fonds papildus izaugsmes stadijas uzņēmumu finansēšanai 20–30 % fonda līdzekļu plāno ieguldīt jaundibinātos uzņēmumos, kuriem jau ir izstrādāts biznesa modelis un pārbaudīta produkta dzīvotspēja, piesaistot pirmos klientus. Šādi uzņēmumi var saņemt finansējumu no 50 000 līdz 200 000 EUR pirmajā investīciju raundā ar iespēju summu palielināt līdz 1,5 milj. EUR vēlākās uzņēmuma attīstības fāzēs. FlyCap prioritārās nozares ir ražošana, IT, veselības aprūpe un biznesa pakalpojumi.

adrese: Matrožu iela 15 A, Rīga, LV-1048
e-pasts: info@flycap.lv
tālr. + 371 26150221; + 371 26322009

“ZGI-3” AIF, komandītsabiedrība

ZGI-3 (ZGI Capital kā fonda pārvaldnieks) plāno diversificēt savu portfeli, aptuveni 10 % fonda līdzekļu ieguldot uzņēmumos sēklas kapitāla stadijā, vienam projektam atvēlot no 10 000 līdz 200 000 EUR. 20 % no fonda līdzekļiem plānots ieguldīt sākuma kapitāla stadijā, bet atlikušos līdzekļus – izaugsmes kapitāla stadijā, vienam projektam piešķirot līdz pat 1,5 milj. EUR.

adrese: Republikas laukums 2 Aa, Rīga, LV-1010
e-pasts: zgi@zgi.lv
tālr. + 371 67212324

“AIF Imprimatur capital Seed Fund”, komandītsabiedrība

Imprimatur Capital specializācija ir ieguldījumi tehnoloģiju biznesa projektos agrīnā stadijā. Fonds investē jaunizveidotos tehnoloģiju uzņēmumos ar inovatīvu intelektuālo īpašumu, pieredzējušu komandu un starptautisku izaugsmes potenciālu.

adrese: Elizabetes iela 85 A, Berga Bazārs, Rīga, LV-1050
e-pasts: riga@impcap.com
tālr. +371 67365274