FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Combined ShapeIcon/54/attach_fileaccount_balancecerialclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchtractoraccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

Svarīga informācija grantu pretendentiem

Informējam, ka trīs gados, kopš darbojas Labklājības ministrijas un ALTUM kopīgi īstenotā sociālās uzņēmējdarbības atbalsta programma, esam atbalstījuši jau vairāk kā 100 dažādus sociālo biznesu tapšanas un attīstības projektus.

Ar līdz šim iesniegtajiem projektiem un noslēgtajiem līgumiem par piešķirto atbalstu jau ir sasniegts programmai šobrīd pieejamais finansējuma apjoms.

Tomēr, saskaņā ar Labklājības ministrijas sniegto informāciju, ir apzinātas iespējas palielināt programmai pieejamā finansējuma apmēru, Labklājības ministrijai virzot attiecīgus grozījumus programmu regulējošajos Ministru kabineta noteikumos, ko plānots apstiprināt tuvāko mēnešu laikā.

Tādēļ līdz jaunā papildus finansējuma apstiprināšanai Altum turpinās pieņemt granta pieteikumus un uzsāks to izvērtēšanu, tomēr nepieņems jaunus atbalsta lēmumus. Lēmumi par jaunu grantu piešķiršanu un jauni granta līgumi tiks slēgti tikai pēc papildu finansējuma saņemšanas sociālās uzņēmējdarbības atbalsta programmā, kas būs iespējams pēc minēto Ministru kabineta noteikumu grozījumu apstiprināšanas.