backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Iznomātie īpašumi

Zemes fonds

Informācija par iznomātajiem nekustamajiem īpašumiem.  

Zemes fonda noslēgto nomas darījumu saraksts