backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Iznomātie īpašumi

Latvijas zemes fonds

Informācija par iznomātajiem nekustamajiem īpašumiem.  

Zemes fonda noslēgto nomas darījumu saraksts