backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Kas var nomāt zemi no Zemes fonda

Zemes fonds

Zemes fonda īpašumā esošo lauksaimniecibas zemi  var nomāt gan privātpersonas, gan uzņēmumi, kuru mērķis ir zemes izmantošana lauksaimnieciskajai darbībai. 

Var nomāt

  • privātpersona
  • uzņēmums

Ja juridiska vai fiziska persona:

  • nav iekļauta interneta vietnē www.lursoft.lv vai valsts aģentūras „Maksātnespējas aģentūra” interneta vietnē www.mna.gov.lv publicētajā maksātnespējas subjektu datu bāzē;
  • Latvijas Bankas Kredītu reģistrā par to nav konstatēti aktuāli negatīvi ieraksti vai negatīvi ieraksti pēdējā gada laikā;
  • par to citos Zemes fondam pieejamos reģistros nav konstatēta aktuāla negatīva informācija;
  • pieteikumā nekustamā īpašuma nomai norādītais lauksaimniecības zemes lietošanas mērķis atbilst Zemes fonda mērķim.