backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Kas var nomāt zemi no fonda

Latvijas zemes fonds

Latvijas zemes fonda īpašumā esošo lauksaimniecības zemi  var nomāt gan privātpersonas, gan uzņēmumi, kuru mērķis ir zemes izmantošana lauksaimnieciskajai darbībai. 

Var nomāt

  • privātpersona
  • uzņēmums

Ja juridiska vai fiziska persona:

  • nav iekļauta interneta vietnē www.lursoft.lv vai valsts aģentūras „Maksātnespējas aģentūra” interneta vietnē www.mna.gov.lv publicētajā maksātnespējas subjektu datu bāzē;
  • par to citos Latvijas zemes fondam pieejamos reģistros nav konstatēta aktuāla negatīva informācija, tai skaitā nav aktuālu nodokļu parādu;
  • pieteikumā nekustamā īpašuma nomai norādītais lauksaimniecības zemes lietošanas mērķis atbilst Latvijas zemes fonda mērķim.