backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Darījuma noslēgšanai nepieciešamie dokumenti

Zemes fonds

Pieteikumu iespējams aizpildīt elektroniski, klātienē vai sūtīt pa pastu, darījuma slēgšana notiek klātienē Zemes fonda pārvaldes daļā ALTUM centrālajā birojā vai ALTUM reģionālajos centros un konsultāciju birojos.

Darījuma noslēgšanai nepieciešamie dokumenti

  • Personu apliecinoša dokumenta oriģināls
  • Notariāli apstiprinātas pilnvaras oriģināls, ja nekustamā īpašuma īpašnieku vai kopīpašniekus pārstāv pilnvarota persona