backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Darījuma izmaksas

Zemes fonds

Darījuma izmaksas dalīti sedz ALTUM un īpašuma pircējs/ topošais īpašnieks.

Pārdošana

Pārdošanas – pirkšanas darījuma gadījumā izmaksas, kas saistītas ar īpašumtiesību maiņu, tai skaitā ar reģistrāciju Zemesgrāmatā, tiek segtas šādā kartībā: ALTUM sedz notāra izmaksas ALTUM pilnvarotās personas paraksta apstiprināšanai uz nostiprinājuma lūguma, bet pārējās izmaksas sedz nekustamā īpašuma pircējs.

Maiņa

Maiņas darījuma gadījumā izmaksas, kas saistītas ar īpašumtiesību maiņu, tai skaitā ar reģistrāciju Zemesgrāmatā tiek segtas šādā kartībā: ALTUM sedz notāra izmaksas ALTUM pilnvarotās personas paraksta apstiprināšanai uz nostiprinājuma lūgumiem un maksas par īpašumtiesību reģistrāciju Zemesgrāmatā tam īpašumam, kas tiek iegūts ALTUM īpašumā, bet pārējās izmaksas sedz topošais īpašnieks.