backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Kas var pirkt zemi no ALTUM

Zemes fonds

Īpašumus no ALTUM var pirkt vai mainīt gan privātpersona, gan uzņēmums, kam ir mērķis to izmantot lauksaimniecībai.

Var pirkt

  • privātpersona
  • uzņēmējs

Zemes fonds pārdod vai maina savā īpašumā esošo lauksaimniecības zemi personām, kuras atbilst likumā „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” definētajiem darījumu subjektiem un apliecina, ka zemes izmantošanas mērķis būs lauksaimnieciskā darbība.