backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Darījuma noslēgšanai nepieciešamie dokumenti

Zemes fonds

Pieteikumu iespējams aizpildīt elektroniski vai klātienē, darījuma slēgšana notiek klātienē ALTUM reģionālajos centros un konsultāciju birojos.

Darījuma noslēgšanai nepieciešamie dokumenti

Visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanu attiecīgā novada pašvaldībā atļaujas saņemšanai lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā veic nekustamā īpašuma pircējs, bet maiņas darījuma gadījumā – topošais īpašnieks.