backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

ALTUM iepirkumi un izsoles

Publikācijas datums
Iepirkuma procedūra
Nosaukums
ID Numurs
Piedāvājumu iesniegšanas datums
Informācija par iepirkumu
Publikācijas datums: 06.03.2015.
Iepirkuma procedūra: 8.2 panta kārtībā
Nosaukums: Komunikācijas pasākumu un publicitātes nodrošināšana Latvijas prezidentūras ES Padomē konferencei "Finanšu instrumenti inovācijai un uzņēmējdarbībai 2015"
ID Numurs: AFI 2015/2
Piedāvājumu iesniegšanas datums: 19.03.2015.
Informācija par iepirkumu: Lēmums par iepirkuma rezultātiem Līgums
Publikācijas datums: 02.03.2015.
Iepirkuma procedūra: 8.2 panta kārtībā
Nosaukums: Oracle datu bāzes licence un uzturēšana
ID Numurs: ALTUM 2015/3/ITD
Piedāvājumu iesniegšanas datums:
Informācija par iepirkumu: Lēmums par iepirkuma rezultātiem Līgums
Publikācijas datums: 02.03.2015.
Iepirkuma procedūra: 8.2 panta kārtībā
Nosaukums: Informācijas resursu iegāde
ID Numurs: ALTUM 2015/5/ADD
Piedāvājumu iesniegšanas datums:
Informācija par iepirkumu: Lēmums par iepirkuma rezultātiem Līgums
Publikācijas datums: 11.02.2015.
Iepirkuma procedūra:
Nosaukums: Riska kapitāla nozares attīstības pakalpojumu nodrošināšana
ID Numurs: LGA/2015/1
Piedāvājumu iesniegšanas datums:
Informācija par iepirkumu: Līgums
Publikācijas datums: 30.01.2015.
Iepirkuma procedūra: 8.2 panta kārtībā
Nosaukums: Svinīgā vakara pasākuma organizēšana Finanšu instrumentu konferences dalībniekiem
ID Numurs: AFI 2015/1
Piedāvājumu iesniegšanas datums: 11.02.2015.
Informācija par iepirkumu: Lēmums par iepirkuma rezultātiem Līgums
Publikācijas datums: 29.01.2015.
Iepirkuma procedūra: 8.2 panta kārtībā
Nosaukums: Finanšu institūcijas darījumu atbalsta un uzskaites sistēmas programmatūras prasību specifikācijas un iesniegto piedāvājumu vērtēšanas kritēriju izstrāde sistēmas piegādes un ieviešanas iepirkumam
ID Numurs: ALTUM 2015/2/ITD
Piedāvājumu iesniegšanas datums: 09.02.2015.
Informācija par iepirkumu: Lēmums par iepirkuma rezultātiem Līgums
Publikācijas datums: 22.01.2015.
Iepirkuma procedūra: 8.2 panta kārtībā
Nosaukums: Par pakalpojumiem Finanšu instrumentu konferences sagatavošanas un norises nodrošināšanai
ID Numurs: AFI 2014/4
Piedāvājumu iesniegšanas datums: 20.01.2015.
Informācija par iepirkumu: Lēmums par iepirkuma rezultātiem Līgums