FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Combined ShapeIcon/54/attach_fileaccount_balancecerialclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchtractoraccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

ALTUM iepirkumi un izsoles

Turpmāk visi iepirkumi Elektronisko iepirkumu sistēmā

Iepirkumus realizējam ievērojot atklātuma, brīvas konkurences, kā arī vienlīdzīgas un taisnīgas attieksmes principus.

Iepirkumi ALTUM vajadzībām tiek veikti saskaņā ar LR Publisko iepirkumu likumu un citiem saistošajiem normatīvajiem aktiem, kas tos regulē. ALTUM darbības nodrošināšanā publiskam iepirkumam ir svarīga nozīme, jo tas palīdz izvēlēties sadarbības partnerus atklātā, pārredzamā, samērīgā un nediskriminējošā veidā, izvairoties no interešu konfliktiem, vienlaikus nodrošinot līdzekļu efektīvu izmantošanu. ALTUM sadarbojas ar preču, pakalpojumu un būvdarbu piegādātājiem, ievērojot brīvas konkurences un taisnīgas attieksmes principus. Iepirkumu pamatnostādnes.

Publikācijas datums
Iepirkuma procedūra
Nosaukums
ID Numurs
Piedāvājumu iesniegšanas datums
Informācija par iepirkumu
Publikācijas datums: 10.12.2014.
Iepirkuma procedūra: 8.2 panta kārtībā
Nosaukums: Projekta "Dienas starts" apkopojuma izdošana
ID Numurs: ALTUM 2014/38/JAP MD
Piedāvājumu iesniegšanas datums:
Informācija par iepirkumu: Lēmums par iepirkuma rezultātiem
Publikācijas datums: 31.10.2014.
Iepirkuma procedūra:
Nosaukums: Arhivēšanas pakalpojumu sniegšana SIA „Latvijas Garantiju aģentūra” vajadzībām
ID Numurs: LGA/2014/8
Piedāvājumu iesniegšanas datums:
Informācija par iepirkumu: Līgums
Publikācijas datums: 28.10.2014.
Iepirkuma procedūra: 8.2 panta kārtībā
Nosaukums: Sienas un galda kalendāru izgatavošana
ID Numurs: ALTUM 2014/34/ JAP MD
Piedāvājumu iesniegšanas datums: 10.11.2014.
Informācija par iepirkumu: Lēmums par iepirkuma rezultātiem Līgums
Publikācijas datums: 21.10.2014.
Iepirkuma procedūra:
Nosaukums: IS lietotāju drošības programmatūras Spector 360 uzturēšana
ID Numurs: ALTUM 2014/32/ITD
Piedāvājumu iesniegšanas datums:
Informācija par iepirkumu: Lēmums par iepirkuma rezultātiem Līgums
Publikācijas datums: 20.10.2014.
Iepirkuma procedūra:
Nosaukums: Datu noliktavas uzturēšana un atbalsts
ID Numurs: ALTUM 2014/24/ITD
Piedāvājumu iesniegšanas datums:
Informācija par iepirkumu: Lēmums par iepirkuma rezultātiem Līgums
Publikācijas datums: 13.10.2014.
Iepirkuma procedūra: 8.2 panta kārtībā
Nosaukums: Radware DDoS aizsardzības sistēmas uzturēšana
ID Numurs: ALTUM 2014/28/ITD
Piedāvājumu iesniegšanas datums:
Informācija par iepirkumu: Lēmums par iepirkuma rezultātiem Līgums
Publikācijas datums: 03.10.2014.
Iepirkuma procedūra: 8.2 panta kārtībā
Nosaukums: ALTUM sistēmu DBVS uzturēšana
ID Numurs: ALTUM 2014/29/ITD
Piedāvājumu iesniegšanas datums:
Informācija par iepirkumu: Lēmums par iepirkuma rezultātiem Līgums