FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Combined ShapeIcon/54/attach_fileaccount_balancecerialclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchtractoraccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

ALTUM iepirkumi un izsoles

Turpmāk visi iepirkumi Elektronisko iepirkumu sistēmā

Iepirkumus realizējam ievērojot atklātuma, brīvas konkurences, kā arī vienlīdzīgas un taisnīgas attieksmes principus.

Iepirkumi ALTUM vajadzībām tiek veikti saskaņā ar LR Publisko iepirkumu likumu un citiem saistošajiem normatīvajiem aktiem, kas tos regulē. ALTUM darbības nodrošināšanā publiskam iepirkumam ir svarīga nozīme, jo tas palīdz izvēlēties sadarbības partnerus atklātā, pārredzamā, samērīgā un nediskriminējošā veidā, izvairoties no interešu konfliktiem, vienlaikus nodrošinot līdzekļu efektīvu izmantošanu. ALTUM sadarbojas ar preču, pakalpojumu un būvdarbu piegādātājiem, ievērojot brīvas konkurences un taisnīgas attieksmes principus. Iepirkumu pamatnostādnes.

Publikācijas datums
Iepirkuma procedūra
Nosaukums
ID Numurs
Piedāvājumu iesniegšanas datums
Informācija par iepirkumu
Publikācijas datums: 22.04.2014.
Iepirkuma procedūra:
Nosaukums: Datu izmeklēšanas un pārbaudes pakalpojumi
ID Numurs: LGA/2014/3
Piedāvājumu iesniegšanas datums:
Informācija par iepirkumu: Līgums
Publikācijas datums: 17.04.2014.
Iepirkuma procedūra: 8.2 panta kārtībā
Nosaukums: Business Objects licenču uzturēšana un atbalsts
ID Numurs: ALTUM 2014/13/ITD
Piedāvājumu iesniegšanas datums: 09.05.2014.
Informācija par iepirkumu: Lēmums par iepirkuma rezultātiem Līgums
Publikācijas datums: 16.04.2014.
Iepirkuma procedūra: 8.2 panta kārtībā
Nosaukums: Detektīvpakalpojumi kriminālapdraudējuma novēršanas jautājumos
ID Numurs: ALTUM 2014/6/RVP
Piedāvājumu iesniegšanas datums:
Informācija par iepirkumu: Lēmums par iepirkuma rezultātiem
Publikācijas datums: 01.04.2014.
Iepirkuma procedūra: 8.2 panta kārtībā
Nosaukums: Oracle datu bāzes licences un uzturēšana
ID Numurs: ALTUM 2014/15/ITD
Piedāvājumu iesniegšanas datums: 01.04.2014.
Informācija par iepirkumu: Lēmums par iepirkuma rezultātiem Līgums
Publikācijas datums: 19.03.2014.
Iepirkuma procedūra: 8.2 panta kārtībā
Nosaukums: Aizdevumu nodrošinājuma monitorēšanas konsultācijas un darbi
ID Numurs: ALTUM 2014/7/PVP
Piedāvājumu iesniegšanas datums: 31.03.2014.
Informācija par iepirkumu: Lēmums par iepirkuma rezultātiem
Publikācijas datums: 13.02.2014.
Iepirkuma procedūra: 8.2 panta kārtībā
Nosaukums: Informācijas resursu iegāde
ID Numurs: ALTUM 2014/8/ADD
Piedāvājumu iesniegšanas datums: 24.02.2014.
Informācija par iepirkumu: Lēmums par iepirkuma rezultātiem Līgums
Publikācijas datums: 31.01.2014.
Iepirkuma procedūra:
Nosaukums: 2007.-2013.g.perioda programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.2.prioritātes "Finanšu pieejamība" 2.2.1.pasākuma "Finanšu resursu pieejamība" 2.2.1.3.aktivitātes "Garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai" slēgšanas revīzija
ID Numurs: LGA/2013/7
Piedāvājumu iesniegšanas datums:
Informācija par iepirkumu: Līgums