FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Combined ShapeIcon/54/attach_fileaccount_balancecerialclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchtractoraccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

Korporatīvā pārvaldība un ilgtspēja

ALTUM savā ikdienas darbībā, īstenojot valsts uzticētās funkcijas tautsaimniecības attīstības veicināšanai, kā arī uzņemoties brīvprātīgu atbildību par savu ietekmi uz sabiedrību un vidi, rīkojas atbilstoši organizācijas stratēģijai un vērtībām. ALTUM dara visu, lai ilgtspēja būtu neatņemama organizācijas sastāvdaļa un ilgtspējas principi atspoguļotos ikvienā ALTUM darbības jomā.

ALTUM rūp klientu un darbinieku apmierinātība un lojalitāte, kā arī produktīva sadarbība ar partneriem ar mērķi sniegt maksimālu ieguldījumu Latvijas izaugsmē vienlaikus mazinot savu ietekmi uz vidi.

ALTUM savā darbībā noteikusi korporatīvās pārvaldības pamatprincipus, kas  izstrādāti, ievērojot Apvienoto Nāciju organizācijas Globālā līguma un korporatīvās sociālās atbildības pamatprincipu izveides vadlīnijas.

ALTUM darbība ir saistīta ar valsts ekonomisko izaugsmi, tāpēc iesaistoties sabiedrības atbalsta aktivitātēs, fokusējamies uz iniciatīvām, kas veicina uzņēmējdarbības attīstību, uzlabo sabiedrības labklājību un sekmē vides aizsardzību.

ALTUM atbalsta organizācijas, pasākumus, projektus un programmas, kas palīdz veicināt un popularizēt iesaistīšanos uzņēmējdarbībā, inovācijas, izglītību, pieejamo valsts atbalsta instrumentu jēgpilnu izmantošanu, kā arī citus sabiedriski būtiskus projektus, kas veicina Latvijas ekonomisko izaugsmi. Sabiedrības atbalsta aktivitāšu izvēlei jāatbilst ALTUM vērtībām, darbības virzieniem, mērķiem un ALTUM darbinieki iesaistās to realizācijā.

Aktivitātēm veltītais laiks darba laika ietvaros 2020.gadā

0 h

 • Biznesa uzsākšana

  242h

 • MVU izaugsme

  61h

 • Finanšu nozares attīstība

  20h

 • Izglītība

  79h

 • Lauksaimnieki

  74h

 • Vide

  19h

 • Inovācijas

  52h

Sazinies ar mums!

vita.breidaka-podracika@altum.lv

Tālrunis: 22006126