FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Combined ShapeIcon/54/attach_fileaccount_balancecerialclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchtractoraccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

Valdes loceklis

Konkurss AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" valdes locekļa amatam

Amata kandidātiem izvirzāmās obligātās minimālās prasības:

 • nevainojama reputācija;

 • akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība – maģistra grāds ekonomikā, tiesību zinātnēs, vadības zinātnēs vai finansēs;

 • darba pieredze vismaz 3 gadi vadošā amatā vidējā, lielā vai īpaši lielā komercsabiedrībā, organizācijā vai iestādē, kura darbojas attiecīgā sektorā;

 • pieredze finanšu resursu pārvaldīšanā un administrēšanā, risku vadībā;

 • izpratne par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un mērķtiecīgo finanšu sankciju apiešanas risku izvērtēšanu; 

 • izpratne par valsts atbalsta programmu finanšu instrumentu izstrādi un ieviešanu;

 • izpratne par ieguldījumu riska kapitāla instrumentu darbību un riska kapitāla fondu uzraudzību;

 • izpratne par valsts pārvaldes darbības principiem un valsts deleģēto uzdevumu īstenošanu;

 • izpratne par AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” darbības jomu;

 • izpratne par valsts kapitālsabiedrību darbību un to pārvaldi, labas korporatīvās pārvaldības principiem;

 • izpratne un pieredze augstas atbilstības kultūras pamatprincipu ieviešanā un ievērošanā, “pazīsti savu klientu” prasību pārzināšana; 

 • valsts valodas prasmes – brīvi pārvalda vai dzimtā valoda;

 • angļu valodas zināšanas – brīvi pārvalda, papildu valodas zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību;

 • kompetences: stratēģiskā plānošana, spēja veidot pozitīvas attiecības un strādāt komandā, lai sekmētu kapitālsabiedrības mērķu sasniegšanu, lēmumu pieņemšana un atbildība, pārmaiņu vadīšana, labas prezentēšanas prasmes.

  Atbilstības prasības:

 • Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta ceturtās daļas prasībām (atbilstoši redakcijai, kas stāsies spēkā ar 2020.gada 1.janvāri);

 • Attīstības finanšu institūcijas likuma 7. panta prasībām.

Kandidāta iesniedzamie pieteikuma dokumenti:

 • motivēts pieteikums (iekļaujot informāciju, kas apliecina sludinājumā norādītās pieredzes un prasmju esību);
 • dzīves gaitas un darba pieredzes apraksts (Curriculum Vitae, vēlams atbilstoši Europass CV standarta formai), kurā iekļauts arī pašvērtējums par valodu zināšanām un norādīta kontaktinformācija;

 • augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopija (ja augstākā izglītība iegūta ārvalstīs, pievieno dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā) un, ja ir – svešvalodu prasmes apliecinošu dokumentu kopijas;

 • profesionālo kvalifikāciju un citas prasmes apliecinošu dokumentu (sertifikātu) kopijas;

 • apliecinājums saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta ceturtās daļas un Attīstības finanšu institūcijas likuma 7.panta prasībām;

 • valsts valodas prasmes apliecinoša dokumenta kopija (iesniedz kandidāts, kurš izglītību nav ieguvis valsts valodā);

 • citi dokumenti, kurus pretendents uzskata par nepieciešamu pievienot.

Pieteikuma dokumenti jāiesniedz līdz 2020. gada 24. janvārim (ieskaitot), iesniedzot pieteikumu ar norādi "Pieteikums Altum valdes locekļa/-es amatam" elektroniski, ieskanētu vai elektroniski parakstītu, uz e-pasta adresi valdeskonkurss@altum.lv vai nogādājot pieteikumu AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” adresē Rīgā, Doma laukumā 4, LV-1050 slēgtā aploksnē ar norādi "Pieteikums Altum valdes locekļa/-es amatam".

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. panta pirmo daļu, informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi. Datu apstrādi veic nominācijas komisija un AS “Attīstības finanšu institūcija Altum”.

Papildu informācija: e-pasts valdeskonkurss@altum.lv, tālrunis: 67774021.