backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

ALTUM vadība un struktūra

Valde

Reinis Bērziņš

Valdes priekšsēdētājs

Reinis Bērziņš ir biznesa vadības un finanšu profesionālis ar ievērojamu uzņēmumu un iestāžu vadības pieredzi. Ieguvis maģistra grādu starptautiskajās finansēs un banku darbībā, biznesa vadībā (Šveices Biznesa skolā) un juridiskajās zinātnēs (Rīgas Juridiskajā augstskolā). ALTUM komandai Reinis Bērziņš pievienojās 2015.gadā.

Jēkabs Krieviņš

Valdes loceklis

Ir finanšu jomas eksperts ar 20 gadu pieredzi uzņēmējdarbības kreditēšanas procesu organizēšanā un vadīšanā, kas gūta, strādājot gan komercbanku, gan publisko finanšu iestāžu sektorā. Ieguvis maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā un bakalaura grādu ekonomikā. Jēkabs Krieviņš ir atbildīgs par ALTUM valsts atbalsta programmu izstrādi, kreditēšanas procesu vadību un Latvijas Zemes fonda darbības pārraudzību.

Inese Zīle

Valdes locekle

Ir 15 gadu pieredze darbā banku sektorā, kā arī darba pieredze publiskajā sfērā. Inesei Zīlei ir starptautiskās ekonomikas un biznesa maģistra grāds. ALTUM komandai Inese Zīle pievienojās 2015.gadā. Inese Zīle ir atbildīga par ALTUM klientu apkalpošanu un uzņēmējdarbības izaugsmi.

Juris Vaskāns

Valdes loceklis

Finanšu izglītību ieguvis Amerikas Savienotajās Valstīs (Eastern Michigan University), kā arī šobrīd turpina studijas Rīgas Biznesa skolā, lai iegūtu maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā. Guvis sportisko rūdījumu Murjāņu Sporta ģimnāzijā. ALTUM komandai Juris Vaskāns pievienojās 2015.gadā. ALTUM Juris Vaskāns ir atbildīgs par riska kapitāla finanšu instrumentiem, kā arī par atbalstu iesācējuzņēmumu ekovides veicināšanai.

Aleksandrs Bimbirulis

Valdes loceklis

Ir 20 gadu profesionālā pieredze banku sektorā un finanšu jomā. Ieguvis jurista kvalifikāciju Latvijas Universitātē un maģistra grādu tiesību zinātnēs Biznesa augstskolā “Turība”. Aleksandrs Bimbirulis tika iecelts par ALTUM Valdes locekli 2017.gada 7.jūlijā. Ir atbildīgs par Kredītu un garantiju departamentu, galvenokārt par riska un administratīvo vadību un kreditēšanas jautājumiem.

Padome

Līga Kļaviņa

Padomes priekšsēdētāja. Valsts sekretāra vietniece finanšu politikas jautājumos Latvijas Republikas Finanšu ministrijā. Līdz tam ieņēmusi vairākus vadošos amatus Finanšu ministrijā, pārstāvot Latvijas valsts intereses valsts kapitālsabiedrībās, kā arī ilgstoši darbojusies starptautiskajās finanšu institūcijās. Līga Kļaviņa ieguvusi maģistra grādu jurisprudencē.

Jānis Šnore

Padomes loceklis ar 15 gadu pieredzi finanšu vadībā un plānošanā. Jānis Šnore patlaban ir Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietnieks. Latvijas Lauksaimniecības universitātē ieguvis maģistra grādu lauksaimniecības zinātnē, kā arī Latvijas Universitātes Starptautisko attiecību institūta diplomu par profesionālās izglītības kursu starptautiskajās ekonomiskajās attiecībās.

Kristaps Soms

Revīzijas komitejas loceklis. Padomes loceklis ar 12 gadu pieredzi finanšu vadībā, politikas
koordinācijā un uzņēmējdarbības
veicināšanas programmās.
Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas
Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta direktors, absolvējis Latvijas Universitāti, iegūstot bakalaura grādu ekonomikā un sociālo zinātņu maģistra grādu vadībzinībās.

Kapitāla daļu turētāju pārstāvji

Baiba Bāne

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

Dace Lucaua

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

Ēriks Eglītis

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

Revīzijas komiteja

Gunta Darkevica

Revīzijas komitejas vadītāja. Zvērināta revidente.

Kristaps Soms

Revīzijas komitejas loceklis. Padomes loceklis ar 12 gadu pieredzi finanšu vadībā, politikas
koordinācijā un uzņēmējdarbības
veicināšanas programmās.
Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas
Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta direktors, absolvējis Latvijas Universitāti, iegūstot bakalaura grādu ekonomikā un sociālo zinātņu maģistra grādu vadībzinībās.

Gints Trupovnieks

Revīzijas komitejas loceklis. Finanšu ministrijas Fiskālās politikas departamenta direktora vietnieks – nodaļas vadītājs

ALTUM administratīvā struktūra

Akcionāru sapulce
Iekšējā audita daļa
Padome
Revīzijas komiteja

Valde

Valdes loceklis
Administratīvais departaments
Kredītu un garantiju departaments
Risku vadības departaments
Valdes loceklis
Lietojumprogrammu vadības daļa
Klientu vadības departaments
5 reģionālie centri
Informācijas tehnoloģiju departaments
Zemes fonda pārvaldes daļa
Valdes priekšsēdētājs
Personāla daļa
Juridiskais departaments
Plānošanas un finanšu vadības departaments
Grāmatvedības departaments
Uzņēmumu energoefektivitātes daļa
Valdes loceklis
Finanšu starpnieku daļa
Saistību izpildes un kontroles departaments
Valdes loceklis
Programmu attīstības departaments
Eksporta garantiju daļa
Mārketinga daļa
Korporatīvo darījumu daļa
Energoefektivitātes programmu departaments