backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

ALTUM vadība un struktūra

Valde

Reinis Bērziņš

Valdes priekšsēdētājs

Reinis Bērziņš ir biznesa vadības un finanšu profesionālis ar ievērojamu uzņēmumu un iestāžu vadības pieredzi. Ieguvis maģistra grādu starptautiskajās finansēs un banku darbībā, biznesa vadībā (Šveices Biznesa skolā) un juridiskajās zinātnēs. ALTUM komandai Reinis Bērziņš pievienojās 2015.gadā, ar aizrautību uzņemoties vadīt tobrīd jaunizveidoto attīstības finanšu institūciju.

Brīvajā laikā Reinim patīk ceļot, sportot un pavadīt laiku ar ģimeni.

Jēkabs Krieviņš

Valdes loceklis

Jēkabs Krieviņš ir finanšu jomas eksperts ar 20 gadu pieredzi uzņēmējdarbības kreditēšanas procesu organizēšanā un vadīšanā. Pieredze gūta, strādājot gan komercbanku, gan publisko finanšu iestāžu sektorā. Jēkaba Krieviņa atbildības lokā ALTUM ir valsts atbalsta programmu attīstība, kreditēšanas procesu vadība un Latvijas Zemes fonda pārvaldība.

Jēkaba aizraušanās ir dabas vērošana un tās fotografēšana, ko atzinīgi ir novērtējuši gan draugi, gan ALTUM kolēģi.

Inese Zīle

Valdes locekle

Inesei Zīlei ir 14 gadu pieredze darbā banku sektorā, tai skaitā astoņus gadus dažādu struktūrvienību vadībā, kā arī darba pieredze publiskajā sfērā. Darbu ALTUM Inese Zīle sāka 2015.gadā, un viņas galvenās atbildības jomas ir ALTUM klientu apkalpošanas un biznesa izaugsmes veicināšana. Inesei Zīlei ir starptautiskās ekonomikas un biznesa maģistra grāds.

Enerģiju Inese smeļas dabā – skrienot un braucot ar riteni, bet īpašu prieku rada ceļošana. Inesi aizrauj arī lasīšana.

Juris Vaskāns

Valdes loceklis

Juris Vaskāns finanšu izglītību ieguvis ASV (Eastern Michigan University), kā arī šobrīd turpina studijas MBA grāda iegūšanai Rīgas Biznesa skolā. Guvis sportisko rūdījumu Murjāņu Sporta ģimnāzijā. Ir pieredze lielu uzņēmumu vadībā un augstas stratēģiskās un finanšu plānošanas prasmes. ALTUM Juris Vaskāns ir atbildīgs par riska kapitāla finanšu instrumentiem, kā arī par atbalstu iesācējuzņēmumu ekovides veicināšanai.

Juris ir aizrautīgs sportisko aktivitāšu cienītājs – viņam patīk spēlēt basketbolu, golfu un pludmales volejbolu.

Aleksandrs Bimbirulis

Valdes loceklis

Aleksandrs Bimbirulis ir guvis profesionālo pieredzi  banku sektorā un finanšu jomā, 20 gadus strādājot vadošos amatos kā komercbankā, tā arī valsts pārvaldē.  Aleksandrs ir ieguvis jurista kvalifikāciju un maģistra grādu tiesību zinātnēs Latvijas Universitātē un Biznesa augstskolā “Turība”. ALTUM komandai Aleksandrs Bimbirulis pievienojās 2016.gadā, viņa atbildība ir riska vadības un kreditēšanas jautājumi.

Padome

Līga Kļaviņa

Padomes priekšsēdētāja, Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniece finanšu politikas jautājumos

Jānis Šnore

Padomes loceklis, Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

Kristaps Soms

Padomes loceklis, Ekonomikas ministrijas Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta direktors

Kapitāla daļu turētāju pārstāvji

Baiba Bāne

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

Dace Lucaua

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

Juris Stinka

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

ALTUM administratīvā struktūra

Akcionāru sapulce
Iekšējā audita daļa
Padome

Valde

Valdes loceklis
Administratīvais departaments
Grāmatvedības departaments
Risku vadības departaments
Valdes loceklis
Programmu atbalsta departaments
Kredītu un garantiju departaments
Programmu attīstības departaments
Informācijas tehnoloģiju departaments
Zemes fonda pārvaldes daļa
Valdes priekšsēdētājs
Personāla daļa
Juridiskais departaments
Plānošanas un finanšu vadības departaments
Valdes loceklis
Finanšu starpnieku daļa
Saistību izpildes un kontroles departaments
Valdes loceklis
Klientu vadības departaments
7 reģionālie centri
Eksporta garantiju daļa
Mārketinga daļa
Korporatīvo darījumu daļa
Energoefektivitātes programmu departaments