FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 17F2D2490-335A-4991-AE5E-9488BF3BEF85backgroundLayer 1

ALTUM vadība un struktūra

Valde

Reinis Bērziņš

Valdes priekšsēdētājs

Biznesa vadības un finanšu profesionālis ar ievērojamu pieredzi uzņēmumu un iestāžu vadībā. Ieguvis maģistra grādu starptautiskajās finansēs un banku darbībā, kā arī biznesa vadībā (Šveices Biznesa skolā) un tiesību zinātnēs. Galvenās atbildības jomas: finanšu vadība, personāla un juridiskie jautājumi. 

Pilnvaru termiņš: 10.06.2021.

Jēkabs Krieviņš

Valdes loceklis

Finanšu jomas eksperts ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi uzņēmējdarbības kreditēšanas procesu organizēšanā un vadīšanā, kas gūta, strādājot gan komercbanku, gan valsts finanšu iestāžu sektorā. Ieguvis maģistra grādu uzņēmējdarbības un iestāžu vadībā, banku darbinieka sertifikātu un bakalaura grādu ekonomikā. Jēkabs Krieviņš ir atbildīgs par informācijas tehnoloģiju jautājumiem, ALTUM klientu un reģionālajiem pakalpojumu centriem, kā arī par Latvijas Zemes fonda pārraudzību.

Pilnvaru termiņš: 10.06.2021.

Inese Zīle

Valdes locekle

20 gadu darba pieredze finanšu sektorā, tai skaitā vairāk nekā 15 gadu pieredze, vadot dažādus departamentus, kā arī darba pieredze valsts sektorā. Inese Zīle ir ieguvusi maģistra grādu starptautiskajā ekonomikā un uzņēmējdarbībā. Galvenās atbildības jomas: korporatīvā pārvaldība, mārketings, sabiedriskās attiecības un ALTUM valsts atbalsta programmu izstrāde. Inese Zīle ir Latvijas Finanšu nozares asociācijas Padomes locekle.

Pilnvaru termiņš: 10.06.2021.

Juris Vaskāns

Valdes loceklis

Finanšu izglītību ieguvis ASV (Eastern Michigan University) un šobrīd turpina maģistra grāda studijas Rīgas Biznesa skolā. Ieguvis veselības un sporta izglītību Murjāņu Sporta ģimnāzijā. ALTUM Juris Vaskāns ir atbildīgs par riska kapitāla finanšu instrumentiem, kā arī par atbalstu iesācējuzņēmumu ekovides veicināšanai.

Pilnvaru termiņš: 10.06.2021.

Aleksandrs Bimbirulis

Valdes loceklis

Vairāk nekā 20 gadu pieredze, strādājot banku un finanšu sektorā. Absolvējis Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti, kā arī ieguvis profesionālo maģistra grādu tiesību zinātnēs Biznesa augstskolā “Turība”. Aleksandrs Bimbirulis tika iecelts par ALTUM valdes locekli 2017.gada 7.jūlijā. Ir atbildīgs par riska un administratīvo vadību un kreditēšanas jautājumiem.

Pilnvaru termiņš: 6.07.2020.

Padome

Līga Kļaviņa

Padomes priekšsēdētāja. Valsts sekretāra vietniece finanšu politikas jautājumos Latvijas Republikas Finanšu ministrijā. Līdz tam ieņēmusi vairākus vadošos amatus Finanšu ministrijā, pārstāvot Latvijas valsts intereses valsts kapitālsabiedrībās, kā arī ilgstoši darbojusies starptautiskajās finanšu institūcijās. Līga Kļaviņa ieguvusi maģistra grādu jurisprudencē.

Pilnvaru termiņš: 28.12.2019

Jānis Šnore

Padomes loceklis ar 15 gadu pieredzi finanšu vadībā un plānošanā. Jānis Šnore patlaban ir Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietnieks. Latvijas Lauksaimniecības universitātē ieguvis maģistra grādu lauksaimniecības zinātnē, kā arī Latvijas Universitātes Starptautisko attiecību institūta diplomu par profesionālās izglītības kursu starptautiskajās ekonomiskajās attiecībās.

Pilnvaru termiņš: 28.12.2019

Kristaps Soms

Revīzijas komitejas loceklis. Padomes loceklis ar 12 gadu pieredzi finanšu vadībā, politikas koordinācijā un uzņēmējdarbības veicināšanas programmās. Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas
Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta direktors, absolvējis Latvijas Universitāti, iegūstot bakalaura grādu ekonomikā un sociālo zinātņu maģistra grādu vadībzinībās.

Pilnvaru termiņš: 28.12.2019

Kapitāla daļu turētāju pārstāvji

Baiba Bāne

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

Dace Lucaua

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

Ēriks Eglītis

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

Revīzijas komiteja

Gunta Darkevica

Revīzijas komitejas vadītāja. Zvērināta revidente.

Kristaps Soms

Revīzijas komitejas loceklis. Padomes loceklis ar 12 gadu pieredzi finanšu vadībā, politikas koordinācijā un uzņēmējdarbības veicināšanas programmās. Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas
Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta direktors, absolvējis Latvijas Universitāti, iegūstot bakalaura grādu ekonomikā un sociālo zinātņu maģistra grādu vadībzinībās.

Pilnvaru termiņš: 28.12.2019

Gints Trupovnieks

Revīzijas komitejas loceklis. Finanšu ministrijas Fiskālās politikas departamenta direktora vietnieks – nodaļas vadītājs

ALTUM administratīvā struktūra

Akcionāru sapulce
Iekšējā audita daļa
Padome
Revīzijas komiteja

Valde

Valdes loceklis
Administratīvais departaments
Kredītu un garantiju departaments
Risku vadības departaments
Valdes loceklis
Lietojumprogrammu vadības daļa
Klientu vadības departaments
Reģionālie centri
Informācijas tehnoloģiju departaments
Zemes fonda pārvaldes daļa
Valdes priekšsēdētājs
Personāla daļa
Juridiskais departaments
Plānošanas un finanšu vadības departaments
Grāmatvedības departaments
Uzņēmumu energoefektivitātes daļa
Valdes loceklis
Finanšu starpnieku daļa
Saistību izpildes un kontroles departaments
Valdes loceklis
Programmu attīstības departaments
Eksporta garantiju daļa
Mārketinga daļa
Korporatīvo darījumu daļa
Energoefektivitātes programmu departaments