FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Combined ShapeIcon/54/attach_fileaccount_balancecerialclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchtractoraccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

Reģionālā radošo industriju alianse, kuras mērķis ir izmantot Eiropas rekomendācijas un labo praksi, lai uzlabotu vietējo reģionu kultūras un radošo industriju atbalsta pasākumus, veicinot kopējo ekonomisko konkurētspēju

RCIA mērķis ir uzlabot struktūrfondu politikas instrumentus, kas ir saistīti ar MVK konkurētspēju, mācoties no citu reģionu politika veidošanas pieredzes. Tas tiek darīts šādos veidos:

  • atbalstot tieši radošos MKV, dodot impulsu to straujākai attīstībai;
  • pozicionējot kultūras un radošās nozares kā “iztrūkstošo elementu” starpnozaru inovācijām un konkurētspējai;
  • palielinot pilsētu, reģionu un valstu pievilcību un to inovativitātes tēlu, piesaistot talantus, radot un saglabājot jau esošās darba vietas;
  • virzot kultūras un radošās nozares kā būtisku stūrakmeni konkurētspējas politikā.

Apmainoties ar vairāk nekā 20 labās prakses piemēriem starp reģionu politikas veidotājiem, kā arī ieviešot gūtās mācības 8 reģionu darbības plānos, projekta mērķis ir palielināt sadarbību starp radošajiem MVK un pārējās uzņēmējdarbības MVK. Tādējādi veicinot abu veida MVK konkurētspēju un attiecīgi arī jaunu produktu un pakalpojumu izstrādi starpnozaru sadarbības rezultātā.

RCIA plāno:

  1. stiprināt radošo MVK konkurētspēju, uzlabojot to prasmes (biznesa plānu sagatavošanu un īstenošanu, komunikāciju ar investoriem, mentoringu) un atbalstot to izaugsmi un pieeju starptautiskajiem tirgiem;
  2. piemērot dažādus finansēšanas mehānismus, kas atbilstu radošo MVK vajadzībām (tai skaitā, iespējamas aktivitātes kredītiestāžu kapacitātes celšanai);
  3. palielināt vispārējo uzņēmumu izpratni par radošo MKV nozīmi un to spēju pievienot vērtību, lai celtu uzņēmumu konkurētspēju;
  4. attīstīt, pielāgot un uzlabot uzņēmumu eko-sistēmu, veicinot vispārējo uzņēmumu un radošo MVK starpnozaru sadarbību.

Saitē www.interregeurope.eu/rcia var uzzināt papildus informāciju par projektu, tās partneriem, attiecīgajiem politikas instrumentiem, kā arī iegūt jaunākās ziņas.