Altum-Pakalpojumi-Biznesam-Atjaunošanas un noturības mehānisms (energoefektivitāte)

Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā

Aizdevums un garantija ar kapitāla atlaidi

Šī ir provizoriska atbalsta programmas informācija. Detalizēta programmas redakcija tiks paziņota un publicēta drīzumā. 

 

Uzņēmējdarbības energoefektivitātes paaugstināšana Atjaunošanas un noturības mehānisma ietvarā #NextGenerationEU MVU un lielie komersanti var saņemt:

icon

Aizdevumu, lai paaugstinātu energoefektivitāti ēkās, ražošanas procesos vai īstenotu atjaunojamās enerģijas projektus pašpatēriņa nodrošināšanai

icon

Līzinga garantiju elektroauto iegādei

Pēc projektā paredzēto mērķu sasniegšanas aizņēmējs var saņemt kapitāla atlaidi – aizdevuma pamatsummas vai līzinga maksājumu daļēju dzēšanu.

Iespējas

icon

Energoefektivitātes vai atjaunojamo energoresursu projektu finansēšanai – aizdevums ar atmaksas termiņu līdz 15 gadiem:

  • Aizdevums vai paralēlais aizdevums līdz pat 5 000 000 euro
  • Kapitāla atlaides apmērs – līdz 30% no projekta kopējām izmaksām, nepārsniedzot 1 500 000 euro
icon

Vieglo pasažieru elektroauto finansēšanai:

  • Garantija ar kapitāla atlaidi līdz 180 000 euro (vienam transportlīdzeklim līdz 5 000 euro un nepārsniedzot 30% no līzinga saistību apmēra bez PVN)

Pieejams

Energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu projektu īstenošanai Latvijā:

  • Vispārējas tautsaimniecības nozares uzņēmumiem (ievērojot MK noteikumu 26. punktā noteiktos ierobežojumus darbībām, nozarēm un komersantiem)
  • MVU un lielajiem komersantiem

  • Elektroauto iegādei – tikai apstrādes rūpniecības uzņēmumiem, kuru eksporta apjoms pēdējā noslēgtajā finanšu gadā ir ne mazāks kā 1 milj. EUR vai vismaz 50% no kopējā apgrozījuma

Pieteikšanās un atlase

icon

Pieteikšanās programmai tiks organizēta 3 atlases kārtās. Katra kārta tiks izziņota atsevišķi (altum.lv). Pirmā kārta provizoriski tiks izsludināta rudens beigās

icon

Katrā atlasē 2 mēnešu garumā komersanti varēs iesniegt pieteikumus dalībai programmā

icon

1 mēneša laikā pēc atlases beigām Altum izvērtēs iesniegto pieteikumu atbilstību programmai, sarindojot pieteikumus atbilstoši vērtēšanas kritērijiem

icon

Komersantiem, kas atlasē kvalificēsies programmas kritērijiem, 4 mēnešu laikā jāiesniedz Altum aizdevuma, paralēlā aizdevuma vai garantijas (tikai transportlīdzekļiem finanšu līzingā) pieteikums

Atbalstu sniedz kā de minimis vai Vispārējās atbrīvojuma regulas 38. vai 41.panta atbalstu (ja komersantam nav pieejams pietiekams de minimis limits). Programmu finansē no Atjaunošanas un noturības mehānisma. Atbalsta saņēmējiem visos publicitātes pasākumos jālieto atsauce uz finansējuma avotu un grafiskā identitāte ar saiti uz attiecīgo altum.lv sadaļu. 

Atstājiet kontaktus; Programmai atveroties, mēs Jūs par to informēsim

Jūsu e-epasts ir reģistrēts!
Nextgernation_un NAP-01