Altum-Pakalpojumi-Biznesam-Daudzdzīvokļu īres māju remonta aizdevums

Daudzdzīvokļu īres māju remonta aizdevums

Jaunums!

 

Ja Jūsu daudzdzīvokļu īres mājai nepieciešams remonts un nav pieejams banku aizdevums, izmantojiet valsts aizdevumu daudzdzīvokļu īres māju renovācijai.

 

Aizdevums paredzēts ēkām ar vismaz trīs īres dzīvokļiem – renovācijai, atjaunošanai, pārbūvei un teritorijas labiekārtošanai. Finansējumam var pieteikties arī tad, ja tas ir vēsturisks nams vai sen neremontēta māja (t.sk. māja avārijas stāvoklī).

 

Aizdevumus var saņemt mikrouzņēmumi, mazie, vidējie un lielie saimnieciskās darbības veicēji.

 

 

Atbalsts paredzēts

 

icon
 • būvdarbu veikšanai norobežojošās konstrukcijās (tajā skaitā iekšdarbi dzīvokļos, līdz tā sauktajai “pelēkās” apdares stadijai) un koplietošanas telpās 

 • liftu modernizācijai vai nomaiņai 

 • visa veida inženiersistēmu atjaunošanai, pārbūvei vai izveidei 

 • daudzdzīvokļu mājas teritorijas labiekārtošanai 

 • papildus var piešķirt ar projektu saistīto izmaksu segšanai (projektu vadība, tehniskās dokumentācijas izstrāde, projekta autoruzraudzība, būvuzraudzība)

Nosacījumi

icon

Aizdevums līdz 3 000 000 EUR

icon

Termiņš līdz 15 gadiem

icon

Pašu līdzdalība no 10%

icon

Kredītbrīvdienas līdz 24 mēnešiem

icon

Procentu likme sākot no 3.5% gadā

Nodrošinājums

 

icon

Ķīla un/vai privātais galvojums

Atbalsts tiek sniegts kā de minimis atbalsts saskaņā ar 18.12.2013. Komisijas Regulu (ES) Nr.1407/2013. Programmu regulējošie 06.07.2021. MK noteikumi Nr.481. 

Atbalsta programmas nosacījumi būvdarbiem daudzdzīvokļu mājās un to teritoriju labiekārtošanai un 15.09.2009. MK noteikumi Nr.1065.

Noteikumi par aizdevumiem sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju un lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstības veicināšanai

 

 • Plānoto izmaksu aprēķins (tāme)

 • Informācija par izvēlēto darbu veicēju, un, ja attiecināms, autoruzraugu un (vai) būvuzraugu

 

 • Būvprojektu vai citu normatīvajos aktos noteikto būvniecības ieceres veidu dokumentus*

 • Izziņa no kredītiestādes projektiem, ja tie atrodas Jūrmalas valstspilsētas, Rīgas valstspilsētas un Rīgas valstspilsētai piegulošo novadu (Mārupes novads, Olaines novads, Ķekavas novads, Salaspils novads, Ropažu novads, Ādažu novads) administratīvajās teritorijās

 

* ja vien tie nav jau iesniegti Būvniecības informācijas sistēmā (BIS), tādā gadījumā mans.altum.lv tie nav jāiesniedz.

Piemērs Nr.1

 

Esoša īres nama remontdarbi

 • Adrese: Vecmīlgrāvis, Rīga

 • Kopējā platība: 1,500 m2

 • 24 dzīvokļi

 • Plānotie darbi: jumta un cokola renovācija

 • Aizdevuma termiņš: 10 gadi

 • Kopējās izmaksas: 110 000 EUR

 • Vidējais ikmēneša maksājums: 1 090 EUR – 1 140 EUR

 • Investīcija uz mājas kvadrātmetru: 73 EUR

Piemērs Nr.2

 

Sen neremontētas mājas pārveide par īres namu

 • Adrese: Pļavnieki, Rīga

 • Kopējā platība: 1,610 m2

 • 21 dzīvoklis

 • Plānotie darbi: mājas pārveidošana par īres namu (fasādes siltināšana, jumta nomaiņa, teritorijas labiekārtošana, apkures sistēmas nomaiņa, iekšdarbi koplietošanas telpās un “pelēkā” apdare dzīvokļos)

 • Kopējās izmaksas: 700 000 EUR

 • Aizdevuma termiņš: 15 gadi

 • Vidējais ikmēneša maksājums: 5 000 EUR – 5 300 EUR

 • Investīcija uz mājas kvadrātmetru: 435 EUR

ALTUM_ERAF_react EU-01