Iespējkapitāla fondi

 

Iespējkapitāla (Private Equity un Venture Capital) finansējums ir vērsts uz ieguldījumiem strauji augošos uzņēmumos. Tie var būt gan jaunizveidoti uzņēmumi, gan izaugsmes stadijā esoši perspektīvi uzņēmumi. Tipiski iespējkapitāla ieguldījumi ir ar augstu riska pakāpi, tādēļ nekonkurē ar zemāka riska finansējumu (piemēram, banku aizdevumiem). Iespējkapitāla investīciju pievienotā vērtība ir aktīva investoru iesaiste uzņēmumu attīstības un vērtības pieauguma veicināšanā.

 

Latvijā, kā salīdzinoši jaunā tirgū, iespējkapitāla finansējums galvenokārt tiek nodrošināts no institucionāliem investoriem, tostarp būtisks ieguldījums nāk no valdības aģentūrām u.c. Nobriestot kapitāla tirgum, privātā kapitāla proporcija iespēju kapitāla nozarē palielinās. Saskaņā ar aktuālajiem statistikas datiem 95% no fondu finansējuma, kas fokusējas uz investīcijām Latvijas teritorijā, nāk no institucionāliem avotiem. Starptautiski orientētiem Latvijas fondiem šis skaitlis sasniedza 64%.

Altum investīcijas iespējkapitālā

EIF (European Investment Fund)
BIF (Baltic Innovation Fund) – BIF IBIF II

ALTUM ir nozīmīga loma riska kapitāla ekosistēmas izveidē Latvijā. ALTUM riska kapitāla nozarē investē apjomīgus ERAF un valsts atbalsta resursus. Pēdējos gados kopumā tie ir vairāk nekā 180 miljoni eiro. Apjomīgi līdzekļi plānoti arī nākamajā periodā.

 

Altum kā investors ir ieguldījis 16 fondos, tajā skaitā Baltijas fondu-fondos BIF1 un BIF2. Pateicoties riska kapitāla ieguldījumiem radīti jauni uzņēmumi ar augstas pievienotās vērtības produktiem IT, zinātnes un ražošanas nozarēs.

101 mEUR ieguldīti fondos, nodrošinot jaunuzņēmumu izaugsmi un attīstību*

335 uzņēmumi atbalstīti ar iespējkapitāla investīcijām*

10 gadu laikā vairāk nekā 184 mEUR samaksāti nodokļos*

636 jaunas darba vietas, ar fondu-fondiem atbalstītas vairāk nekā 10 000 darba vietas*

* Dati uz 2022.gada 30. septembri, apkopojot datus par fondu pārvaldītajiem uzņēmumiem

Iespējkapitāla podkāsts “Investoru sarunas”

Klausies podkāstu INVESTORU SARUNAS – par iespējkapitāla finansējumu biznesa ideju īpašniekiem, kas meklē investorus, kā arī pašiem investoriem, kas grib atrast pelnošas biznesa idejas. Piedāvā LVCA un Latvijas Biznesa Eņģeļu Tīkls.

#1 Kas ir biznesa eņģeļi?

#2 Iespējkapitāls Eiropā un Latvijā - kā tas strādā?

#3 Kā uzņēmumam satikt savu iespējkapitāla fondu?

#4 Investori praksē - investīciju formas un kā nopelnīt?

#5 Kā politiķi var palīdzēt jaunuzņēmumiem?

#6 Kā noteikt uzņēmuma vērtību?

Skaties vebināru “Iespējkapitāla finansējums uzņēmumiem jeb kā piesaistīt gudro naudu” un uzzini:

 • Kādu finansējumu piedāvā iespējkapitāla fondi un, kādiem uzņēmumiem tas paredzēts
 • Ar ko iespējkapitāla investīcijas atšķiras no bankas aizdevuma
 • Kāds ir process iespējkapitāla piesaistei un, ko tas nozīmē uzņēmumam 
 • Uzņēmumu pieredzes stāsti 

Piedalās ALTUM, fondi FlyCap, ZGI Capital. Pieredzes stāstos dalās uzņēmumi Mobilly un AG Priedes. 

Vebinārs "Iespējkapitāla finansējums uzņēmumiem jeb kā piesaistīt gudro naudu"

Esam biedri Latvijas riska kapitāla asociācija (LVCA), Invest Europe, kā arī European Venture Fund Investors Network (EVFIN) un EIF-NPI Equity Platform

Logos_associations

Saziņai fondu pārvaldniekiem un politikas veidotājiem

Finanšu starpnieku daļa, e-pasts: rkf@altum.lv

 

eraf_jaunais_ansamblisweb_818d8

Finansējuma veidi un mērķi

 

Pieejamais iespējkapitāla finansējums dažādās uzņēmuma attīstības stadijās

 

Jebkurš, kas vēlas attīstīt mērogojamu ideju, gatavu projektu vai vēlas paplašināt esošu biznesu, ir aicināts izmantot atbilstošāko finansējuma veidu. Katrā no fondu stadijām pieejams finansējums vairākos fondos. Par finansējuma saņemšanas iespējām aicinām sazināties ar fondu pārvaldniekiem, izmantojot to mājas lapās norādītos kontaktus.

BIF (Baltic Innovation Fund) – BIF I, BIF II

 

Kam paredzēti iespējkapitāla ieguldījumi?

 

Iespējkapitāls var kalpot:

icon

kā investīcijas uzņēmumos ar strauju izaugsmes un mērogojamības potenciālu

icon

kā sākuma kapitāls agrīnās stadijas uzņēmumiem, lai attīstītu ideju vai radītu produktu

icon

izaugsmes stadijā esošiem uzņēmumiem, lai palielinātu jaudu vai apgūtu jaunus tirgus, kad tradicionālie finansējuma veidi nav pieejami

Altum iespējkapitāla fondi ir orientēti uz nozarēm ar augstu pievienoto vērtību: IT, medicīna, zinātne, zaļais kurss.

Kā iespējkapitāla ieguldījums var palīdzēt Tavam uzņēmumam?

 

Atkarībā no tā, vai Tev ir tikai ideja, vai Tavs uzņēmums ir jauns, vai esi jau zināms tirgus spēlētājs, būs atkarīga piesaistītā iespējkapitāla fonda finansējuma apjoms un investora loma Tavā uzņēmumā. Atbalstītie uzņēmumi saņem ne tikai finansējumu, bet arī investoru aktīvu iesaisti biznesa attīstībā, zināšanas par attīstāmo nozari un sadarbības kontaktus (networking), veicinot uzņēmuma izaugsmi un vērtības pieaugumu.

 

 

Kā saņemt iespējkapitāla investīcijas?

 

Lai iegūtu detalizētāku informāciju par pieejamiem līdzekļiem un to saņemšanas iespējām, sazinies ar fondu pārvaldniekiem. Lai investors iegūtu pārliecību par idejas, projekta vai uzņēmuma tālākās izaugsmes potenciālu, būs nepieciešams skaidrs un ambiciozs biznesa plāns un pārliecinoša spēja to realizēt. Parametri, kas tiks primāri testēti: biznesa plāna dzīvotspēja, komanda un tās spēja un kompetences realizēt šo plānu, kā arī idejas mērogojamība. 

icon

Pārliecinies, vai Tavs uzņēmums ir piemērots iespējkapitāla ieguldījumiem

icon

Izvēlies piemērotu iespējkapitāla fondu

icon

Sazinies ar fonda pārvaldnieku

Š.g. 13. jūnijā valdība apstiprināja Baltijas SME IPO fonda izveidi, kas tiks veidots kopā ar Lietuvas attīstības finanšu institūciju INVEGA. Fonda kopējais finansējums 50 milj.EUR, no kuriem ALTUM un INVEGA investēs 20 milj. EUR katra, bet 10 milj. EUR būs jāpiesaista fonda pārvaldniekam, ka tiks izvēlēts atklātā konkursā (Open call for expression of interest) ar fonda stratēģijas īstenošanai atbilstošu kvalifikāciju un pieredzi.

 

 • Fonds nodrošinās finansējumu MVU sākotnējai kotēšanai un iekļaušanai Baltijas valstu vērtspapīru tirgū, prioritāri akciju tirgū, veicot ieguldījumus sākotnējos publiskos vai privātajos piedāvājumos Nasdaq Baltijas biržā, kā arī pirms piedāvājuma posmā ar skaidru nolūku piemērotā laika posmā (orientējoši 12–24 mēnešos) iekļaut uzņēmumu biržas sarakstā.
 • Fonds būs vērsts uz pelnošiem maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) ar uzņēmuma vērtību orientējoši no 5 līdz 100 miljoniem eiro.
 • Atkarībā no konkrētā projekta ieguldījuma apmērs vienā uzņēmumā plānots robežās no 0,4 līdz 5 miljoniem euro,  vidēji 2–3 miljonu euro apmērā.

 

Sperot nākamos soļus IPO fonda izveidē, ar otru fonda partneri INVEGA š.g. 16. augustā ALTUM parakstīja Vienošanās memorandu, apņemoties fonda pārvaldnieka publisku atlasi izsludināt līdz nākamā gada janvārim un fondu pārvaldnieku paziņot līdz 2024. gada maijam.

 

Vairāk par fonda izveidi: https://www.fm.gov.lv/lv/jaunums/valdiba-izskata-zinojumu-par-baltijas-mazo-un-videjo-uznemumu-sakotneja-publiska-piedavajuma-fonda-izveidi-un-finansesanu

 

 

Informācija interesentiem par 5. paaudzes iespējkapitāla fondu programmu

 

Programmas publiskais finansējums būs 93 miljoni EUR. Tas tiks uzticēts 5 fondu pārvaldniekiem.

 

Altum fondu pārvaldniekus un to piedāvātos finanšu pakalpojumus izvēlēsies atklātā un nediskriminējošā atlases procedūrā, piemērojot publiskā iepirkuma regulējuma nosacījumus.

 

 Jaunuzņēmumu iespējkapitāla fondi
(kopā 3 fondi)
Sākuma stadijas iespējkapitāla fonds
(1 fonds)
Izaugsmes stadijas iespējkapitāla fonds
(1 fonds)
Pirmssēklas ieguldījumiSēklas ieguldījumi
Pieejamais55 800 000 EUR
(18 600 000 EUR uz 1 fondu)
12 400 000 EUR24 800 000 EUR
Privātais līdzfinansējumsVismaz 10%Vismaz 40% (vismaz 8,27 milj. EUR)Vismaz 40% (vismaz 16,5 milj. EUR)
RegulējumsKomisijas regulas 651/2106 21.pants
Maksimālais ieguldījumu apjomsLīdz 250 000 EURLīdz 1 500 000 EURLīdz 2 000 000 EURLīdz 4 000 000 EUR
Atbalsta sniegšanas termiņš10 gadi (investīciju periods 5 gadi)
Ieņēmumu zaudējumu sadaleZaudējumu sadale – proporcionāli ieguldītajam
Ieņēmumu (virspeļņas) sadale – asimetriska

 

Pirmsēklās un sēklas iespējkapitāla fondiem:

 

 • Plānojam š.g. novembrī izsludināt fondu pārvaldnieku atlasi un publicēt iepirkuma nosacījumus trīs pirmssēklas un sēklas iespējkapitāla fondu pārvaldnieku atlasei;
 • Katram fondu pārvaldniekam paredzētais Altum finansējums 18.6 milj. EUR, papildus 10% (2.1 milj. EUR) būs jāpiesaista no privātiem investoriem;
 • Pirmssēklas un sēklas iespējkapitāla fondu pārvaldnieku pieteikumu iesniegšana plānota līdz 2024.gada 31.janvārim.

 

Sākuma un izaugsmes iespējkapitāla fondiem:

 

 • Iepirkums un atlases nosacījumi vienam sākuma un vienam izaugsmes iespējkapitāla fondu pārvaldniekam plānots publicēt š.g. decembrī.
 • Sākuma stadijas fondam paredzētais Altum finansējumu 12.4 milj. EUR, papildus 40% (8.3 milj. EUR) izvēlētajam fonda pārvaldniekam būs jāpiesaista no privātiem investoriem.
 • Izaugsmes fondam paredzētais Altum finansējumu 24.8 milj. EUR, papildus 40% (16.5 milj. EUR) izvēlētajam fonda pārvaldniekam būs jāpiesaista no privātiem investoriem.
 • Sākuma un izaugsmes iespējkapitāla fondu pārvaldnieku pieteikumu iesniegšana plānota līdz 2024.gada 29.februārim.

 

*Norādītie termiņi ir indikatīvi un var tikt mainīti.

Sekojiet ziņu aktualitātēm altum.lv un LinkedIn @AltumLV, kur publiskosim aktuālo informāciju par fondu pārvaldnieku atlasi.

 

Ministru kabineta apstiprinātie noteikumi Nr.463 “Iespējkapitāla ieguldījumi” pieejami te:

https://likumi.lv/ta/id/344634-programmas-iespejkapitala-ieguldijumiistenosanas-noteikumi?&search=on

Fondu pārvaldnieki

 

Lai iegūtu detalizētāku informāciju par pieejamiem līdzekļiem un to saņemšanas iespējām, sazinies ar fondu pārvaldniekiem.

 

 

AGRĪNĀS STADIJAS FONDI
IZAUGSMES STADIJAS FONDI
BRIEDUMA STADIJAS FONDI