Altum-Pakalpojumi-Biznesam-Kredīta garantijas-InnovFin garantijas inovatīviem uzņēmumiem

InnovFin garantija inovācijām

Inovatīviem un digitāliem uzņēmumiem kredītu garantijas ar vēl izdevīgākiem nosacījumiem InnovFin Eiropas Stratēģiskā investīciju fonda ietvaros

 

 

InnovFin nosacījumi

 

  • garantijas izsniedz inovatīviem un digitāliem vidēji lieliem kapitāla uzņēmumiem (līdz 499 darbiniekiem) vai liela kapitāla komersantiem (no 500 līdz 3 000 darbiniekiem)
  • uzņēmums, tā darbība atbilst vismaz vienam no Apliecinājumā InnovFin garantijas inovāciju vai digitalizācijas kritērijiem
  • bankas finansējums līdz 6 250 000 EUR
  • garantijas apmērs no 25 000 EUR līdz 5 000 000 EUR
  • garantija līdz 80% no finansējuma pamatsummas
  • termiņš līdz 10 gadiem
  • piemēro samazinātu garantijas gada prēmiju

 

 

Garantijas tiek izsniegtas Eiropas Stratēģisko investīciju fonda (EFSI) un Eiropas Investīciju plāna ietvaros, ar Eiropas Savienības finansētas pētniecības un inovāciju programmas “Horizon 2020” atbalstu. Garantiju izsniegšanu regulē 13.10.2016. Eiropas Investīciju fonda (EIF) un ALTUM savstarpēji parakstīts investīciju programmas “InnovFin” garantiju līgums.

EFSI ir izveidots Investīciju plāna Eiropai ietvaros un tā mērķis ir palīdzēt atbalstīt produktīvu investīciju finansēšanu un īstenošanu Eiropas Savienībā,nodrošināt lielāku pieejamību finansējumam. Vairāk informācijas EIF mājas lapā www.eif.org

Par kredītu garantijām jautā

Kredīta garantiju daļa