Altum-Pakalpojumi-Biznesam-MVU mikrokredīts

MVU mikrokredīts

Aizdevums investīcijām un apgrozāmajiem līdzekļiem

Par aizdevumu

icon

Neliela biznesa projekta īstenošanai

icon

Līdz 25 000 EUR dzīvotspējīgu biznesa projektu īstenošanai

icon

Investīcijām: līdz 8 gadiem

Apgrozāmajiem līdzekļiem: līdz 5 gadiem

Izmaksas

icon

Likme 5% - 8% gadā + Valsts kases resursu cena

icon

Līdzdalība 10% apmērā projektos virs 7 000 EUR

Nodrošinājums

icon

Līdz 5 000 EUR tiek piesaistīts uzņēmuma īpašnieka/-u, kam pieder vismaz 10% kapitāldaļu, privātais galvojums

 

icon

Virs 5 000 EUR nodrošinājuma vērtība sākot no 74% no summas

Aizdevumam var pieteikties

icon

Mikrouzņēmumi, mazie un vidējie uzņēmumi, individuālie komersanti

Atbalsts tiek sniegts kā de minimis atbalsts saskaņā ar 18.12.2013 Komisijas Regulu (ES) Nr.1407/2013. Programmu regulējošie 31.05.2016. MK noteikumi Nr.328 “Noteikumi par mikroaizdevumiem un starta aizdevumiem”.

ALTUM_ERAF_react EU-01