Paralēlā aizdevuma priekšrocības uzņēmumam

 

Papildu aizdevums kalpo kā uzņēmēja līdzfinansējums bankas kredītam gadījumā, ja bankas nosacījumi paredz lielāku līdzdalību, nekā uzņēmējs spēj sniegt.

 

 

Paralēlā aizdevuma priekšrocības bankai

 

  • Mazāks risks sākumposmā

  • Ātrāka amortizācija bankai

  • 1.kārta uz visu nodrošinājumu

  • Vienīgā banka klienta naudas pārvaldīšanai

  • Altum aizdevuma refinansēšana bez komisijas

 

 

Kā valsts un ES var palīdzēt strauji augošiem uzņēmumiem?

Pamatā paralēlo aizdevumu piešķir kā reģionālo atbalstu saskaņā ar Komisijas 17.06.2014. Regulu (ES) Nr. 651/2014. Ja reģionālo atbalstu nevar piešķirt, tad paralēlo aizdevumu piešķir kā de minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas 18.12.2013. Regulu (ES) Nr. 1407/2013.

 

Programmu regulējošie 15.07.2016. MK noteikumi  Nr.469 “Noteikumi par paralēlajiem aizdevumiem saimnieciskās darbības veicējiem konkurētspējas uzlabošanai”.

Par paralēlo aizdevumu jautā