4. solis - Pakalpojumu sniedzēju atlase

1. Vai dzīvokļu īpašnieku biedrībai ir jāveic iepirkums līguma slēgšanai ar būvnieku un citiem pakalpojumu sniedzējiem?
2. Ja pilnvarotā persona ir Publisko iepirkumu likuma subjekts, vai tai ir jāveic iepirkums līguma slēgšanai ar būvnieku un citiem pakalpojumu sniedzējiem saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu?
3. Vai līguma noslēgšanai par energoaudita veikšanu un energosertifikāta sagatavošanu ir jāveic piegādātāju atlase?
4. Vai pilnvarotā persona var veikt atsevišķu iepirkumu par tehniskās dokumentācijas sagatavošanu un autoruzraudzības veikšanu?
5. Kāds ir labākais veids, kādā veikt tirgus izpēti?
6. Cik potenciālie piegādātāji ir jāaptaujā, veicot tirgus izpēti?
7. Kādā veidā iespējams nodrošināt, ka piegādātāju atlasē netiek pieļauts interešu konflikts?
8. Kādā veidā iespējams nodrošināt, ka piegādātāju atlasē netiek pieļauta krāpšana vai korupcija?
9. 2019.gadā ir noslēgts līgums par projektēšanu un autoruzraudzību, attiecīgi, projekts izstrādāts un nodots mājai 2020.gadā. Autoruzraudzība gaidāma nākotnē un par to paredzēts slēgt atsevišķu vienošanos ar šo projektētāju. Vai juridiski drīkst turpināt darbu ar šo pašu projektētāju? Vai arī ir jāveic jauna tirgus izpēte?
10. Vai var veikt cenu aptauju būvdarbiem brīdī, kad ir iesniegts pieteikums Altum kapitāla atlaides rezervēšanai, bet saskaņojums vēl nav saņemts?