Granta pieteikumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz š.g. 14. oktobrim! Svarīgi pievērst arī uzmanību nākamajiem saistošajiem gala termiņiem. Tas arī nozīmē, ka visu būvdarbu nodošana ekspluatācijā un pilnīga projekta noslēguma dokumentācija jāiesniedz Altum iespējami operatīvi, bet ne vēlāk kā līdz 2023. gada 1. oktobrim. Šo ir svarīgi ievērot līgumā ar savu būvnieku.

2022. gada 14. jūlijā Ministru kabinets apstiprināja Atveseļošanas fonda atbalsta programmu daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanai un pārejai uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu. Jaunā atbalsta programma pašlaik tiek skaņota ar Eiropas Komisiju.

 

Ar apstiprinātajiem Ministru kabineta noteikumiem var iepazīties Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2. reformu un investīciju virziena “Energoefektivitātes uzlabošana” 1.2.1.1.i. investīcijas “Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu” īstenošanas noteikumi Tiesību aktu portālā.

 

Seko līdzi informācijai Altum mājas lapā un sociālajos tīklos, kur, tikko saņemsim Eiropas Komisijas saskaņojumu programmai, izziņosim semināru par jauno programmu iedzīvotājiem un projektu vadītājiem.

Pieteikšanās dalībai programmā “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās” un 13.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi ekonomikas nozarē” 13.1.1.2. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma “Atbalsts daudzdzīvokļu māju siltināšanai” īstenošanas noteikumi” ir slēgta.

Dzīvokļu īpašnieku ieguvumi pēc māju renovācijas:

icon

Samazinās rēķini par apkuri vidēji 40%

icon

Dzīvokļu īpašnieks regulē sev komfortablu siltumenerģijas temperatūru dzīvoklī

icon

Maksā tikai par savu patērēto siltumenerģiju

icon

Māja iegūst jaunu un modernu izskatu

icon

Pieaug dzīvokļa īpašuma vērtība

Lakstīgalas 3, Sigulda “Energoefektīvākā atjaunotā daudzdzīvokļu ēka 2021”

Siltumenerģijas patēriņš kWh/m2 gadā:

Pirms renovācijas 181,50

Pēc renovācijas 38,30

Vai Tava daudzdzīvokļu māja ir energoefektīva?

Programmā iedzīvotāju pilnvarotām personām nodrošinām:

icon

Bezmaksas konsultācija

icon

Nepieciešamības gadījumā garantiju līdz 80% no aizdevuma kredītiestādē

 

icon

Nepieciešamības gadījumā aizdevumu projekta realizācijai

icon

Atbalstu programmu noteikumos noteiktajā apmērā no projektu attiecināmajām izmaksām

Daugavas iela 2, Salaspils “Energoefektīvākā atjaunotā daudzdzīvokļu ēka Latvijā 2020”

Siltumenerģijas patēriņš kWh/m2 gadā:

Pirms renovācijas 163,00

Pēc renovācijas 43.18

Pirms tiek piesaistīts ES dāvinājums un nodrošināts finansējums projekta realizācijai, kā arī uzsākta renovācija, svarīgi, ka visus materiālos lēmumus pieņem iedzīvotāju kopsapulcēs vai aptaujās, kurās piedalās vairākums dzīvokļu īpašnieku dzīvokļos sadalītā mājā vai 100% īpašnieku no dzīvokļu īpašumos nesadalītā mājā. Gadījumā, ja nezini, vai māja ir pieteikta renovācijai ar #ESfondi atbalstu, kontaktējies ar savu mājas vecāko vai apsaimniekotāju.

 

N.B. Energoefektivitātes projekts jārealizē atbilstoši pakalpojuma līgumam ar saimnieka rūpību. Atkāpes no līguma var ietekmēt atbalsta finansējuma samazinājumu.

 

Atbalsts tiek sniegts kā de minimis atbalsts saskaņā ar 18.12.2013. Komisijas regulu (EU) Nr.1047/2013.

opening-1428cc11fe39

Piesakies konsultācijai