Lai sagatavotu un iesniegtu granta pieteikumu, jāveic piegādātāju atlase, jāpieņem dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums un jāpiesaista finansējums

Dzīvokļu īpašnieku lēmumi
Pieteikums grantam
Papildu finansējuma piesaiste un dokumenti bankām
opening-1428cc11fe39

Piesakies konsultācijai