ALTUM aizdevumu daudzdzīvokļu mājas atjaunošanai variet piesaistīt, ja projekta īstenošanai nav pieejams bankas aizdevums.

 

ALTUM aizdevuma nosacījumi:

 

 • procentu likme – 3.5%

 • termiņš – līdz 20 gadiem

 • summa – nepārsniedz projekta attiecināmo izmaksu apmēru

 

Nosacījumi ALTUM aizdevuma piešķiršanai:

 • mājas parādsaistību apjoms par saņemtajiem pakalpojumiem (apsaimniekošana, atkritumu apsaimniekošana, siltumapgāde, ūdensapgāde un kanalizācija) nepārsniedz 10% no šo pakalpojumu rēķinu summas pēdējo 12 mēnešu laikā

 • iedzīvotāju iespēju nodrošināt aizdevuma atmaksu

 • pilnvarotajai personai uz aizdevuma pieteikuma iesniegšanas brīdi nav aktuālu nodokļu parādu, nav negatīvas informācijas parādnieku reģistros pēdējā gada laikā

 

Papildus vērtēsim arī:

 • dzīvokļu īpašnieku atbalstu projekta īstenošanai un aizdevuma saņemšanai
 • dzīvokļu īpašnieku ikmēneša maksājumu piesaistītā aizdevuma pamatsummas un procentu atmaksai, kā arī komisijas maksu segšanai
 • projekta izmaksas uz 1 m2 salīdzinājumā ar vidējām tirgus cenām
 • pilnvarotās personas kompetenci līdzīgu projektu īstenošanā
 • vai ekonomiskā situācija reģionā, kurā atrodas atjaunojamā māja, varētu ilgtermiņā ietekmēt tās iedzīvotāju iespējas atmaksāt aizdevumu
 • būvniecības darbu veicēju un tā piedāvātās būvniecības garantijas
 •