Līgumi par aizdevumu un grantu noslēgti – sākas projekta īstenošana

Projekta īstenošanas gaita
Kur slēpjas finanšu korekcijas riski?
Granta un aizdevuma izmaksa
Rēķinu izrakstīšana un PVN piemērošanas kārtība
Vizuālā identitāte
Projekta starpposma apsekošana
Atzinums pēc būvniecības un uzraudzība

Uzdod jautājumus