Altum-Par Altum-Korporatīvā pārvaldība un ilgtspēja-Tirgus attiecības un sadarbības partneri

Tirgus attiecības un sadarbības partneri

Valsts atbalsta programmu izstrādē un realizēšanā ALTUM sadarbojas ar valsts un nevalstiskajām institūcijām, finanšu iestādēm, dažāda veida starptautiskajām institūcijām un asociācijām.  

Publiskais sektors

Apvienības un nevalstiskās organizācijas

Finanšu iestādes

Starptautiskās organizācijas un finanšu institūcijas