Altum-Whistleblowing policy

Trauksmes celšana

ALTUM atbalsta un veicina godprātīgu trauksmes celšanu par iespējamiem pārkāpumiem ALTUM darbībā.

 

Ikviens ALTUM darbinieks un sadarbības partneris var celt trauksmi par konstatētu  iespējamu noziedzīgu darījumu, administratīvu pārkāpumu vai citu tiesību normu  pārkāpumu ALTUM, kas var kaitēt sabiedrības interesēm. Par trauksmes ziņojumu nav uzskatāms anonīms iesniegums.

 

 

ALTUM sadarbības partneri trauksmes cēlēja ziņojumu var iesniegt:

 

  • nosūtot ar drošu elektronisko parakstu ziņojuma veidlapu uz e – pasta adresi: trauksme@altum.lv(ieteicamākais);
  • nosūtot pa pastu: Doma laukums 4, Rīga, LV-1050, adresējot vēstuli AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” un uz aploksnes norādot “Trauksmes cēlēja ziņojums ALTUM”;
  • ievietojot īpaši izveidotā slēdzamā trauksmes ziņojumu pastkastītē ar uzrakstu „Trauksmes ziņojumi”, kas izvietota ALTUM ēkas foajē Doma laukumā 4, Rīgā un nav pakļauta videonovērošanai.

 

Kontaktpersona trauksmes celšanas jautājumos: Santa Kaijaka, tālrunis: 67774119.

 

Papildu informācija par trauksmes celšanu pieejama interneta vietnē www.trauksmescelejs.lv.