Altum nodrošina iespēju nomāt un izpirkt nomātās zemes jaunajiem lauksaimniekiem! Šim mērķim Altum uzpērk Latvijas zemes; arī neapsaimniekotas un pamestas.

 

SVARĪGI! Nomas zemes piedāvājumi tiek pastāvīgi papildināti portālā https://zeme.altum.lv/. Atbilstoši likumam jebkurš interesents var ņemt dalību nomas izsolēs.

 

Liels potenciāls tieši jaunajiem zemniekiem slēpjas nepilnīgi apgūtos, relatīvi mazos (5-15 ha) vai aizlaistos zemes īpašumos. Pēc mūsu pieņēmumiem līdz pat 170 000 ha ir problemātiskas zemes potenciāls, kuras Latvijas Zemes Fonds varētu atgriezt apritē:

  • Sakopjot aizaugušus vai ar graustiem apgrūtinātus īpašumus

  • Apgūstot zemes īpašumus, kurus līdzšinējie īpašnieki fiziski nevar aprūpēt dēļ attālinātas dzīves vietas, fiziskas nespējas vai citiem iemesliem

  • Piedaloties pašvaldību neapgūto zemes īpašumu izsolēs

 

 

Aicinām pašvaldības, zemes īpašumu kaimiņus, uzņēmumus, īpašniekus, kas redz nesakoptus un neapgūtus īpašumus, palīdziet mums apzināt šīs zemes, tās sakārtot un atrast jaunos saimniekus, iesūtot savus kontaktus, lai kopīgi apzinātu īpašniekus.

 

 

Mēs savukārt parūpēsimies, ka:

  • Tiek sakārtota Latvija, tai skaitā, arī degradēti un neizmantoti zemes īpašumi

  • Zeme tiek atgriezta saimnieciskā apritē un iegūst jaunus saimniekus

  • Īpašnieki saņem godīgu apmaksu

  • Zemes uz caurspīdīgiem noteikumiem tiek brīvi piedāvātas jaunajiem zemniekiem un tirgus spēlētājiem

 

Lai mēs varētu atgriezt saimnieciskajā apritē Jūsu zemi, zemi kaimiņos un apkārtnē vai pašvaldību neapgūtās zemes platības, lūdzu sazinieties ar mums, sūtot e-pastu uz zemesfonds@altum.lv