Paralēlā (mezanīna) aizdevuma saņemšanai ALTUM, uzņēmums un banka sadarbojas – kopīgi strukturē darījumu, lai pieņemtu lēmumus.

 

 

  1. Uzņēmums piesakās finansējuma saņemšanai bankā.

  2. Banka izvērtē projektu un nolemj, ka tā realizēšanai nepieciešams uzņēmuma līdzfinansējums lielākā apmērā.

  3. Banka un uzņēmums vienojas par ALTUM paralēlā aizdevuma piesaisti. Uzņēmums piesakās paralēlā aizdevuma saņemšanai, iesniedzot ALTUM pieteikumu.

  4. ALTUM izvērtē projektu un pieņem lēmumu par paralēlā aizdevuma piešķiršanu, pirms tam saņemot bankas lēmumu par finansējuma piešķiršanu kopā ar ALTUM.
  5. ALTUM un uzņēmums noslēdz līgumu par paralēlā aizdevuma izsniegšanu. ALTUM, uzņēmums un banka noslēdz trīspusēju subordinācijas līgumu.

  6. Saskaņā ar līgumu nosacījumiem ALTUM un banka sāk finansējuma izsniegšanu un uzņēmums sāk projekta īstenošanu.

Par paralēlo aizdevumu jautā