Altum-Aktualitātes-Aicinām uz diskusiju par kvalitatīvas tehniskās dokumentācijas sagatavošanu energoefektivitātes projektos

Aicinām uz diskusiju par kvalitatīvas tehniskās dokumentācijas sagatavošanu energoefektivitātes projektos

ALTUM

15. Mar, 2017

Ekonomikas ministrija un ALTUM aicina uz diskusiju, kā uzlabot tehniskās dokumentācijas kvalitāti energoefektivitātes projektos. Diskusijā aicinātas piedalīties ēku atjaunošanas procesā iesaistītās puses, tai skaitā energoauditori, māju pilnvarotās personas, u.c. 

Seminārs “Energoefektivitātes projekti un to kvalitātes uzlabošanas iespējas” notiks 20. martā plkst. 11.00 ALTUM konferenču zālē, Doma laukumā 4, Rīgā.

Pasākumā tiks analizētas būtiskākās kļūdas, kas tiek pieļautas būvniecības dokumentācijas sagatavošanā. Tāpat tiks meklēti risinājumi šo kļūdu novēršanai, lai rezultātā tiktu sagatavoti kvalitatīvi dokumenti un attiecīgi tiktu kvalitatīvi īstenoti energoefektivitātes projekti.

Šobrīd notiek projektu iesniegšana un izskatīšana vairākās ES fondu atbalsta programmās, lai paaugstinātu energoefektivitāti dzīvojamās ēkās un valsts ēkās, kā arī rūpniecības uzņēmumos un pašvaldību ēkās.Izvērtējot projektu iesniegumus redzams, ka tehniskajos dokumentos (ēku energoefektivitātes sertifikāti, tehniskās apsekošanas atzinumi, fasāžu apliecinājuma kartes, būvprojekti u.c.) tiek pieļautas sistemātiskas un projektu īstenošanai būtiskas kļūdas. Šobrīd aktuālo ES fondu energoefektivitātes programmu īstenotāji – Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Attīstības finanšu institūcija Altum projektu iesniedzējiem lūdz kļūdas dokumentos labot, kas savukārt pagarina projektu izskatīšanas un apstiprināšanas laiku.

Diskusijas dienas kārtība un pieteikšanās anketa publicēta Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē.

Papildu informāciju par diskusiju var saņemt Ekonomikas ministrijā: dzivosiltak@em.gov.lv, 67013240.

Saistītie raksti