Altum-Pakalpojumi-Iedzīvotājiem

Iedzīvotājiem

Privātpersonu aizdevumu apkalpošana

Svarīgi

Mājokļu atbalsts ģimenēm ar bērniem

Garantija bankas aizdevumam mājokļa iegādei vai būvniecībai ģimenēm ar bērniem, kurām ir pastāvīgi ienākumi, bet nav pietiekamu uzkrājumu pirmās iemaksas veikšanai.

icon

Ģimenēm ar bērniem (līdz 23 gadiem ieskaitot), ja darījuma summa nepārsniedz 250 000 EUR

icon

Var saņemt arī bērna gaidību laikā (gaidāmo bērnu ņem vērā, nosakot garantijas apjomu)

icon

Termiņš līdz 10 gadiem

icon

10 - 30% no aizdevuma pamatsummas

icon

Var saņemt atkārtoti, ja iepriekšējā garantija piešķirta vismaz pirms 3 gadiem, tās saistības ir izbeigušās, un ir palielinājies bērnu skaits vai iestājusies grūtniecība

icon

Garantija palielinās par 5%, ja iegādājas vai būvē A klases/ gandrīz nulles enerģijas mājokli.