Altum-Pakalpojumi-Iedzīvotājiem-Mājokļu garantija ģimenēm ar bērniem

Mājokļu garantija
ģimenēm ar bērniem

Garantija bankas aizdevumam mājokļa iegādei vai būvniecībai ģimenēm ar bērniem, kurām ir pastāvīgi ienākumi, bet nav pietiekamu uzkrājumu pirmās iemaksas veikšanai.

icon

Ģimenēm ar bērniem (līdz 23 gadiem ieskaitot), ja darījuma summa nepārsniedz 300 000 EUR

icon

Var saņemt arī bērna gaidību laikā (gaidāmo bērnu ņem vērā, nosakot garantijas apjomu)

icon

Termiņš līdz 10 gadiem

icon

Ja īpašums atrodas Rīgā, Pierīgā, Jūrmalā: 

 • 5% - 10% no aizdevuma pamatsummas un ne vairāk kā 10 000 EUR, ja ģimenē aug 1 bērns (vai arī iestājusies pirmā bērna grūtniecība)
 • 5% - 15% no aizdevuma pamatsummas un ne vairāk kā 15 000 EUR, ja ģimenē aug 2 bērni (vai vismaz 1 bērns un ir iestājusies grūtniecība)
 • 5% - 20% no aizdevuma pamatsummas un ne vairāk kā 20 000 EUR, ja ģimenē aug 3 bērni (vai vismaz 2 bērni un ir iestājusies grūtniecība)
 • 5% - 30% no aizdevuma pamatsummas un ne vairāk kā 30 000 EUR, ja ģimenē aug 4 bērni (vai vismaz 3 bērni un ir iestājusies grūtniecība)
icon

Ārpus Rīgas, Pierīgas (Mārupes novads, Olaines novads, Ķekavas novads, Salaspils novads, Ropažu novads, Ādažu novads), Jūrmalas: 

 • 5% - 30% no aizdevuma pamatsummas un ne vairāk kā 30 000 EUR, ja ģimenē aug 1 bērns (vai arī iestājusies pirmā bērna grūtniecība)
 • 5% - 40% no aizdevuma pamatsummas un ne vairāk kā 40 000 EUR, ja ģimenē aug 2 bērni (vai vismaz 1 bērns un ir iestājusies grūtniecība)
 • 5% - 50% no aizdevuma pamatsummas un ne vairāk kā 50 000 EUR, ja ģimenē aug 3 bērni (vai vismaz 2 bērni un ir iestājusies grūtniecība)
icon

Garantija palielinās par 5%, bet ne vairāk kā 5 000 EUR, ja iegādājas vai būvē A klases / gandrīz nulles enerģijas mājokli. Noskaidro mājas energoefektivitātes klasi.

icon

Garantiju var saņemt atkārtoti, ja iepriekš piešķirtā garantija nav spēkā.

 

Mājokļu atbalsta programmas nosacījumus regulē 20.02.2018. MK noteikumi Nr.95 „Noteikumi par valsts palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai”.

 

Kā strādā ALTUM mājokļu atbalsts ģimenēm?

 

Papildus izmaksas var radīt garantijas nosacījumu maiņa – tādā gadījumā tiek piemērota maksa 1% apmērā no atlikušās garantijas summas.

Par garantiju jautā:

majoklu.galvojumi@altum.lv

Pēc mājokļa aizdevuma, kas nodrošināts ar ALTUM garantiju, vērsies kādā no bankām:

 • Iesniedz aizdevuma pieteikumu bankā
 • Ja aizņēmējs atbilst garantijas nosacījumiem – banka nepastarpināti sazinās ar ALTUM
 • 5 darbadienu laikā ALTUM pieņem lēmumu par garantijas izsniegšanu vai atteikumu
 • Paziņojumu par pieņemto lēmumu ALTUM nosūta bankai
 • Ja ir pieņemts lēmums par garantijas izsniegšanu, ALTUM izraksta rēķinu bankai par mājokļa garantijas izsniegšanu
 • Pēc ALTUM izrakstītā rēķina apmaksas un kredīta līguma saņemšanas no bankas, ALTUM izsniedz bankai garantiju par aizņēmējam piešķirto mājokļa aizdevumu un aizņēmējam tiek izmaksāts bankas aizdevums mājokļa iegādei vai būvniecība.

KOMISIJAS MAKSA

 

Par mājokļu garantijas pieteikuma izskatīšanu ir noteikta vienreizēja maksa 2.5% apmērā no piešķirtās garantijas summas.

Pieteikumu garantijas saņemšanai sagatavo un ALTUM iesniedz banka. Pieteikumam pievienojami aizņēmēja sagatavotie pielikuma dokumenti.

 

PDF veidlapu aizpildīšanai jāizmanto Adobe Reader (instalēt). Citas PDF apskates aplikācijas nedarbosies. Papildu skaidrojumi .pdf atvēršanai ir pieejami šeit.

Pieteikuma dokumenti

Kā ģimene ar bērniem var saņemt garantiju mājokļa iegādei?
Vai iespējams pieprasīt un saņemt mājokļa garantiju mazākā procentuālā apmērā, nekā noteikts Ministru kabineta noteikumos?
Uz kuru datumu fiksē bērna vecumu?
Kādi dokumenti ir nepieciešami, lai apliecinātu, ka ar aizņēmēju kopā dzīvo un apgādībā ir bērni?
Vai kā dokuments, kas apliecina deklarēto dzīvesvietu, ir derīga izdruka no Latvijas valsts portāla www.latvija.lv?
Vai ģimenei jābūt deklarētai Latvijā?
Vai uz valsts garantiju mājokļa iegādei var pretendēt nerezidenti?
Ja ģimenē ir divi bērni, bet viens bērns ir apgādībā mātei, bet otrs - tēvam, un aizņēmējs ir vīrs, bet sieva – galvotāja - vai ģimene varēs pretendēt uz valsts garantiju par abiem bērniem (15% apmērā)?
Vai garantiju piešķir arī tām ģimenēm, kuras ir bērna gaidībās?
Uz ko tiek attiecināts termins “ģimene”( vai jābūt gan tēvam, gan mātei? Vai pārim jābūt laulātam? Nav abu kopējais bērns?)?
Sieva ar bērniem deklarēta vienā adresē, bet vīrs citur. Abi būs līdzaizņēmēji, jauno dzīvokli plānots reģistrēt uz vīra vārda. Vai var pretendēt uz garantiju?
Vai valsts garantiju var saņemt ģimene, kas vēlas iegādāties dzīvojamo telpu, kas reāli ir dzīvojamā māja (pielāgota dzīvošanai visu gadu), tomēr būves statuss Valsts zemes dienestā joprojām ir – "Viesu atpūtas namiņš"?
Vai garantija ir piemērojama, ja klients vēlas izpirkt otru pusmājas daļu?
Ko nozīmē “A” ēku energoefektivitātes klase?
Cik ilgā laikā garantija tiek izskatīta?
Vai, saņemot garantiju, var saņemt papildus atvieglojumus?