Altum-Aktualitātes-ALTUM nerevidētie starpposmu saīsinātie pārskati par 12 mēnešu periodu, kas noslēdzās 2022. gada 31.decembrī

ALTUM nerevidētie starpposmu saīsinātie pārskati par 12 mēnešu periodu, kas noslēdzās 2022. gada 31.decembrī

ALTUM

28. Feb, 2023

AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” bruto portfelis 2022.gada 31.decembrī ir 1,065 milj. eiro, no kura finanšu instrumentu portfelis sastāda 964 milj. eiro, ko veido 33,976 projekti, tai skaitā:

 

  • garantiju portfelis 481 milj. eiro, kopējais līgumu skaits 26,354;
  • aizdevumu portfelis 312 milj. eiro, kopējais līgumu skaits 6,481;
  • ieguldījumi riska kapitāla fondos 90 milj. eiro, kopējais fondu finansēto projektu skaits 185;
  • Zemes fonds 84 milj. eiro, kopējais darījumu skaits 956.

 

No gada sākuma Altum finanšu instrumentu portfelis pieauga par 7.6% (68 milj. eiro) pēc apjoma un par 9.7% (2,998 projektiem) pēc projektu skaita.

 

Saskaņā ar nerevidēto starpposmu saīsināto pārskatu datiem, 2022. gadā Altum Koncerns ir strādājis ar 11 miljoni eiro peļņu.

 

Reinis Bērziņš, ALTUM valdes priekšsēdētājs:

 

“2022.gads aizvadīts ļoti mainīgos ekonomiskajos apstākļos – jau gada sākumā uzņēmējdarbības vidē strauji sāka dominēt Krievijas agresijas izraisītā kara Ukrainā netiešā ietekme, kas turpināja Covid-19 pandēmijas izraisīto ekonomikas attīstības sabremzēšanos. Lai palīdzētu uzņēmējiem šajos apstākļos nodrošināt sekmīgu uzņēmējdarbību, ALTUM 2022.gadā atvēra aizdevumu un garantiju programmas kara ietekmes pārvarēšanas atbalstam, un tās būs pieejamas visu 2023.gadu. Vienlaikus nozīmīga ir trīs Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda programmu darbības uzsākšana aizvadītā gada 4.ceturksnī. Tie ir jauni finanšu instrumenti klimata pārmaiņas mazinošiem projektiem mazo un vidējo uzņēmumu un daudzdzīvokļu ēku segmentos, kas nodrošinās plašāku ilgtspējīgā finansējuma pieejamību Latvijā, kā arī atbalsta programma īres namu būvniecībai, kas veicinās mājokļu pieejamību un ekonomisko attīstību reģionos. 2023.gada februārī ir atvērta arī programma uzņēmumu digitalizācijai. Kopējais Atveseļošanas fonda finansējums šīm četrām ALTUM programmām ir 224 miljoni eiro, kas tiks piešķirti aizdevuma ar kapitāla atlaidi veidā. Augstas inflācijas un dārgu energoresursu apstākļos tas ir ļoti nozīmīgs finansējuma apjoms, kas veicinās efektīvāku risinājumu ieviešanu un ilgtermiņā mazinās izmaksu slogu uzņēmumos un daudzdzīvokļu segmentā.

 

Tāpat aizvadītā gadā sākumā uzsākta nozīmīga lielo investīciju atbalsta programma, kuras mērķis ir stimulēt Latvijas tautsaimniecībai nozīmīgu projektu īstenošanu, un kurā gada nogalē jau noslēgts pirmais aizdevuma līgums ar Alūksnes uzņēmumu Cewood. 2022.gads ir zīmīgs arī ar Covid-19 pandēmijas seku pārvarēšanas programmu noslēgumu, kur aizdevumos uzņēmumiem apstiprinājām 108 miljonus eiro. Noslēdzies arī investīciju periods ALTUM pārvaldītajā Kapitāla fondā, kur turpinās darbs ar iesāktajiem investīciju projektiem. Fonds ir investējis Latvijas vadošajos uzņēmumos, kas ir savu jomu, nozaru līderi un šobrīd kopumā parakstīti ieguldījumu līgumu par kopējo summu 42 miljoni eiro apmērā. Stabils pieprasījums visā periodā ir bijis pēc visiem ALTUM ikdienas finanšu instrumentiem mazo un vidējo uzņēmumu atbalstam, biznesa uzsākšanai un lauksaimniecības nozares uzņēmumiem.

 

2023.gadā liels  ALTUM  darbības fokuss būs gan uz visu esošo atbalsta programmu īstenošanu, gan uz jaunā, 2021.-2027.gada ES struktūrfondu programmu izstrādi energoefektivitātes uzlabošanai uzņēmumu un daudzdzīvokļu segmentos, biznesa uzsākšanai, kā arī inovāciju, digitalizācijas, tehnoloģiju pārneses un prototipēšanas atbalstam MVU sektorā. 2022.gadā sasniegtais labais finanšu rezultāts būs tam labs pamats.  ALTUM  arī nākamajā periodā turpinās ar zināšanām un kompetenci atbalstīt Latvijas tautsaimniecības izaugsmi.”

 

Finanšu informācija