Altum-Aktualitātes-Revidēts ALTUM gada pārskats par 2022.gadu

Revidēts ALTUM gada pārskats par 2022.gadu

ALTUM

04. Apr, 2023

 

AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” saskaņā ar revidēto pārskatu 2022.gadā ir strādājusi ar 11.4 miljonu eiro peļņu.

 

Altum atbalsta instrumentu bruto portfelis 2022.gada 31.decembrī ir 1,065 milj. eiro, no kura finanšu instrumentu bruto portfelis sastādīja 964 milj. eiro, ko veidoja 33,976 projekti, tai skaitā:

 

  • garantiju portfelis 481 milj. eiro, kopējais līgumu skaits 26,354;
  • aizdevumu portfelis 312 milj. eiro, kopējais līgumu skaits 6,481;
  • ieguldījumi riska kapitāla fondos 90 milj. eiro, kopējais fondu finansēto projektu skaits 185;
  • Zemes fonds 84 milj. eiro, kopējais darījumu skaits 956.

 

2022.gadā Altum finanšu instrumentu portfelis pieauga par 7.6% (68 milj. eiro) pēc apjoma un par 9.7% (2,998 projektiem) pēc projektu skaita. Garantiju portfelis 2022.gadā pieauga par 15.9% (66 milj. eiro), savukārt  darījumu skaits garantiju portfelī pieauga par 12.9%  (2,009 projektiem). 2022.gadā no jauna izsniegto garantiju apjoms bija 153 milj. eiro. Kredītportfeļa apjoms 2022.gadā samazinājās par 1.2% (4 milj. eiro). Kredītportfeļa samazinājums skaidrojams ar strauju pieprasījuma samazinājumu pēc Covid-19 krīzes atbalsta instrumentiem, jo uzņēmēji spēja veiksmīgi pielāgoties jaunajiem apstākļiem un samazinājās pandēmijas apmēri. No jauna izsniegto aizdevumu apjoms 2022.gadā bija 96 milj. eiro.

 

Reinis Bērziņš, ALTUM valdes priekšsēdētājs:

 

“2022.gads aizvadīts ļoti mainīgos ekonomiskajos apstākļos – jau gada sākumā uzņēmējdarbības vidē strauji sāka dominēt Krievijas agresijas izraisītā kara Ukrainā netiešā ietekme, kas turpināja Covid-19 pandēmijas izraisīto ekonomikas attīstības sabremzēšanos. Lai palīdzētu uzņēmējiem šajos apstākļos nodrošināt sekmīgu uzņēmējdarbību, ALTUM 2022.gadā atvēra aizdevumu un garantiju programmas kara ietekmes pārvarēšanas atbalstam, un tās būs pieejamas visu 2023.gadu. Vienlaikus nozīmīga ir trīs Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda programmu darbības uzsākšana aizvadītā gada 4.ceturksnī un šā gada februārī atvērtā programma uzņēmumu digitalizācijai. Kopējais Atveseļošanas fonda finansējums šīs četrām ALTUM programmām ir 224 miljoni eiro.

 

Aizvadītā gadā sākumā uzsākta nozīmīga lielo investīciju atbalsta programma, kuras mērķis ir stimulēt Latvijas tautsaimniecībai nozīmīgu projektu īstenošanu. 2022.gads ir zīmīgs arī ar Covid-19 pandēmijas seku pārvarēšanas programmu noslēgumu, kur aizdevumos uzņēmumiem apstiprinājām 108 miljonus eiro. Noslēdzies arī investīciju periods ALTUM pārvaldītajā Kapitāla fondā, kur turpinās darbs ar iesāktajiem investīciju projektiem. Stabils pieprasījums visā periodā ir bijis pēc visiem ALTUM ikdienas finanšu instrumentiem mazo un vidējo uzņēmumu atbalstam, biznesa uzsākšanai un lauksaimniecības nozares uzņēmumiem.

 

Vērtējot ALTUM portfeli pēc jauno darījumu ietekmes uz vidi, ko analizējam Korporatīvās pārvaldības ziņojumā, redzams ļoti būtisks ALTUM ieguldījums vides mērķu sasniegšanā gan privātpersonu, gan MVU segmentā. Privātpersonu segmentā ALTUM konsekventais pārdošanas un izglītošanas darbs 2022.gadā rezultējies ļoti augstā klientu interesē gan par daudzdzīvokļu māju atjaunošanu, gan privātmāju energoefektivitātes uzlabošanu. Papildus tam klientu aktivitāti daudzdzīvokļu segmentā veicināja arī ES fondu programmu nomaiņa un palielināta aktivitāte iepriekšējā perioda programmas noslēgumā.  MVU segmentā, kura interesi par energoefektivitāti uzlabojošiem, atjaunojamo energoresursu un ilgtspējīga transporta projektiem uz laiku piebremzēja gan pandēmija, gan Krievijas uzsāktais karš Ukrainā, gan arī nogaidīšana uz jauno Atveseļošanas fonda programmu,  atzinīgi vērtējams fakts, ka 2022.gadā uzņēmējiem piešķirtais finansējums ir ar ļoti augstu CO2 pēdas samazinājuma intensitāti. MVU segmentā kopējais uz projektu bāzes plānotais samazinājums ir 11 400 tonnas CO2 gadā, kas kopā ar  privātpersonu segmenta (daudzdzīvokļu mājas un privātmājas) ietekmi  – 7180 tonnu CO2 samazinājumu gadā, sniedz ļoti lielu ieguldījumu vides mērķu sasniegšanā un ilgtspējīgas tautsaimniecības veidošanas veicināšanā.

 

 2023.gadā liels ALTUM  darbības fokuss būs gan uz visu esošo atbalsta programmu īstenošanu, gan uz jaunā, 2021.-2027.gada ES struktūrfondu programmu izstrādi. 2022.gadā sasniegtais labais finanšu rezultāts būs tam labs pamats. ALTUM arī nākamajā periodā turpinās ar zināšanām un kompetenci atbalstīt Latvijas tautsaimniecības izaugsmi.”

 

Finanšu informācija