Reitings

Reitinga notikumi:

 

 

Ilgtermiņa kredītreitings PerspektīvaAtsevišķais kredītnovērtējums (standalone assessment) /
Bāzes kredītnovērtējums BCA *
Apstiprināšanas datums
Baa1StabilaBaa302.02.2024.
Baa1StabilaBaa316.12.2022.
Baa1StabilaBaa325.03.2019.
Baa1StabilaBa215.06.2017.

Atbilstoši Moody’s aktualizētajai ar valdību-saistītu emitentu metodikai (Government-Related Issuers Methodology), kas publicēta 2024.gada 25.janvārī, Moody’s vairāk neklasificē ALTUM kā ar valdību-saistītu emitentu (government-related issuer) un atsaucis tā bāzes kredītnovērtējumu (Baseline Credit Assessment) baa3. Turpmāk ALTUM kredītreitinga novērtējums tiek veikts balstoties tikai uz Moody’s Finanšu institūciju metodiku (Finance Companies Methodology). No 2024.gada 2.februāra Altum noteikts atsevišķais kredītnovērtējums (standalone assessment), kas aizstāj atsaukto bāzes kredītnovērtējumu (Baseline Credit Assessment).

Kontakti investoriem