Lai nodrošinātu investoriem pārliecību, ka zaļo obligāciju finansējumu ALTUM ieguldīs videi draudzīgos projektos un nodrošinās noteiktu vides mērķu sasniegšanu, CICERO (Starptautiskais klimata un vides izpētes centrs/ Center for International Climate and Environmental Research, Oslo) ir sagatavojis neatkarīgu atzinumu par ALTUM Zaļo obligāciju ietvaru, kas aktualizēts 2021.gadā un saņēma CICERO Vidēji zaļo vērtējumu.

cicero

CICERO ir vadošā pasaules bezpeļņas organizācija, kas sniedz neatkarīgu vērtējumu par Zaļo obligāciju satvara plānoto ieguldījumu atbilstību noteiktiem vides un ilgtspējas kritērijiem.  Informācija par CICERO pieejama šeit: