Altum-Aktualitātes-Četri soļi mājokļa iegādei ar valsts atbalstu ģimenēm, kas audzina bērnus ar invaliditāti

Četri soļi mājokļa iegādei ar valsts atbalstu ģimenēm, kas audzina bērnus ar invaliditāti

ALTUM

21. Feb, 2024

Jau vairākus gadus Latvijā darbojas subsīdija Balsts, kas palīdz samazināt pirmo iemaksu, kas nepieciešama hipotekārā aizdevuma saņemšanai komercbankā. Subsīdijas apjoms ir 8 tūkstoši eiro vai 10 tūkstoši eiro atkarībā no iegādājamā mājokļa. Līdz šim subsīdija, kas ir neatmaksājams dāvinājums, bija pieejama daudzbērnu ģimenēm, savukārt kopš šī gada sākuma – arī ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti neatkarīgi no bērnu skaita ģimenē.

 

Subsīdiju Balsts piešķir Attīstības finanšu institūcija ALTUM ar bankas starpniecību. Šā gada februārī ALTUM piešķīrusi pirmās subsīdijas mājokļa iegādei ģimenēm, kurās aug bērns ar invaliditāti. Subsīdiju jau izmantojušas ģimenes Ventspilī, Talsos un Rīgā, kas visas ar ALTUM atbalstu Swedbank saņēmušas aizdevumu dzīvokļa iegādei.

 

ALTUM Klientu vadības departamenta vadītāja Natālija Zakule skaidro:

 

“Ģimenes Ventspilī izvēlētā mājokļa pirkuma summa bija 65 tūkstoši eiro un, pateicoties subsīdijai Balsts, kas bija 8 tūkstoši eiro, kā arī ALTUM mājokļa garantijai, kuru arī ģimene izmantoja, pirmās iemaksas apjoms ģimenei bija 1350 eiro, kas ir aptuveni 2% no pirkuma summas. Bez valsts atbalsta pirmās iemaksas apjoms bankā šai ģimenei būtu vairāk nekā 13 tūkstoši eiro, ko sakrāt ir ievērojami grūtāk. Līdzīgs darījums arī Talsos, kur dzīvokļa pirkuma summa bija 85 tūkstoši eiro un Balsts apjoms 8 tūkstoši, kā arī papildus tika izmantota ALTUM garantija. Pateicoties tam, pirmās iemaksas apjoms bankai bija divi tūkstoši eiro. Bez subsīdijas un garantijas šis pirmās iemaksas apjoms konkrētajā darījumā būtu gandrīz desmitkārt lielāks. Savukārt gimenei Rīgā, kurai mājokļa pirkuma summa bija 37 tūkstoši eiro, pirmajai iemaksai, izmantojot subsīdiju, bija nepieciešams 1 tūkstotis eiro.”

 

Lai palīdzētu ģimenēm orientēties valsts atbalsta iespējās, Natālija Zakule skaidro četrus galvenos soļus ceļā un mājokļa iegādi ar Balsts subsīdiju.

 

1.Pārliecinies, vai kvalificējies subsīdijas saņemšanai

 

Subsīdija Balsts ir pieejama ģimenēm ar trīs vai vairāk bērniem, un, kopš gada sākuma, arī ģimenēm, kurās aug bērns ar invaliditāti vai pilngadīga persona līdz 24 gadu vecumam ar I vai II grupas invaliditāti. Subsīdijas saņēmējam ir jābūt nodokļu maksātājam Latvijā vismaz pēdējos 12 mēnešus, kur ģimenes kopējie ienākumi uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz 17 000 eiro bruto gadā. Subsīdijai nebūs iespējams kvalificēties, ja tās saņēmējam jau pieder cita dzīvojamā telpa, piemēram, māja, dzīvoklis vai vasarnīca. Līdztekus jāņem vērā, ka subsīdiju mājokļa iegādei vai būvniecībai var saņemt, ja darījuma summa ir līdz 250 000 eiro.

 

2. Uzzini, kā subsīdija atšķiras no garantijas un vai tās var apvienot

 

Mājokļa iegādei ALTUM piedāvā divas atbalsta programmas. Pirmā ir subsīdija Balsts, kas  izmantojama aizdevuma pirmajai iemaksai, tas ir  valsts dāvinājums, kas nav jāatmaksā, un subsīdija pilnībā vai daļēji aizstāj pirmo iemaksu. Otra ir garantija, kas darbojas kā papildu nodrošinājums bankas aizdevumam un arī ļauj samazināt pirmās iemaksas apjomu. Garantija pieejama ģimenēm ar jebkuru bērnu skaitu (tai skaitā, ja iestājusies grūtniecība un bērna piedzimšana vēl ir gaidāma). Neizmantojot atbalsta programmas, banka prasītu lielāku pirmo iemaksu vai arī banka varētu izsniegt ievērojami mazāku aizdevuma summu. Garantijas apjoms ir atkarīgs no bērnu skaita ģimenē (šobrīd 5% līdz 35% no aizdevuma summas), savukārt subsīdija ir 8 tūkstoši eiro vai 10 tūkstoši eiro, ja tiek iegādāts vai būvēts gandrīz nulles enerģijas mājoklis.

 

Abus atbalsta veidus viena darījuma ietvaros iespējams kombinēt, proti, var izmantot gan subsīdiju, gan garantiju, ja ģimene kvalificējas abām. Gan garantiju, gan subsīdiju piešķir tikai kopā ar bankas aizdevumu.

 

3.Noskaidro, kā subsīdija atvieglos aizdevuma saņemšanu

 

Subsīdiju programma Balsts ir vienreizējs dāvinājums, kas izmantojams pirmās iemaksas pilnīgai vai daļējai dzēšanai. Izmantojot subsīdiju, iespējama arī situācija, ka tā nosedz visu nepieciešamo pirmās iemaksas apjomu.

 

4.Iesniedz pieteikumu bankā, lai saņemtu subsīdijas

 

Pirmais solis, lai saņemtu atbalstu ir pieteikuma iesniegšana hipotekārajam aizdevumam, norādot vēlmi saņemt arī Balsts subsīdijas. Ja ģimene plāno izmantot gan garantiju, gan subsīdijas viena mājokļa būvniecībai vai iegādei, pieteikums komercbankai aizdevuma saņemšanai jāpiesaka un jānodod vienlaikus. Lai saņemtu subsīdijas jāvēršas kādā no bankām, ar kuru programmas ietvaros sadarbojas ALTUM. Pēc pieteikuma saņemšanas banka informēs par papildu nepieciešamo dokumentu iesniegšanu un lems par aizdevuma piešķiršanu, kā arī par to paziņos ALTUM.

 

Papildu informācija par subsīdijām “Balsts” pieejama šeit.

 

Subsīdiju „Balsts” līdz šim saņēmušas 1 320 ģimenes par kopējo summu 11,1 miljons eiro. ALTUM garantiju mājokļa iegādei izmantojušas vairāk nekā 27 107 ģimeņu ar bērniem un 5 688 jaunie speciālisti, garantiju kopējai summai pārsniedzot 268 miljonus eiro. Ar garantijas palīdzību ģimenes un jaunie speciālisti hipotekārajos aizdevumos bankās saņēmušas vairāk nekā 2,3 miljardus eiro. Kopš 2023. gada sākuma garantijas pieejamas arī NBS karavīriem un līdz 2023. gada beigām ir apstiprinātas 157 garantijas par 11,7 miljoniem eiro.