Altum-Aktualitātes-Palielināts atbalsts mājokļa iegādei jaunajiem speciālistiem un ģimenēm, kurās aug bērns ar invaliditāti

Palielināts atbalsts mājokļa iegādei jaunajiem speciālistiem un ģimenēm, kurās aug bērns ar invaliditāti

ALTUM

19. Dec, 2023

Apstiprinot grozījumus Ministru kabineta noteikumos par valsts palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai, valdība š.g. 19. decembra sēdē lēma palielināt garantiju pieejamību mājokļa iegādei jaunajiem speciālistiem, kā arī paaugstināt mājokļu pieejamību ģimenēm, kurās aug bērns ar invaliditāti, samazinot pirmo iemaksu mājokļa iegādei ar hipotekāro kredītu.

 

Valdība nolēma pieaugošo EURIBOR likmju dēļ finansiāli vairāk atbalstīt jaunos speciālistus, t.i. personas, kuras ieguvušas vidējo profesionālo vai augstāko izglītību un saņēmušas ALTUM garantiju mājokļa iegādei vai būvniecībai. Lai turpmāk ALTUM varētu operatīvi reaģēt uz EURIBOR likmju svārstībām, maksa par garantiju jaunajiem speciālistiem turpmāk tiks noteikta ALTUM cenrādī, un tā nedrīkstēs būt augstāka par līdzšinējiem 4,8%. ALTUM un Ekonomikas ministrija vienojušās, ka garantijas maksa jaunajiem speciālistiem uz gadu tiks samazināta uz 2,4%, savukārt, pēc 12 mēnešiem tiks atkārtoti lemts par iespēju saglabāt samazināto garantijas maksu. 

 

Lai veicinātu mājokļu pieejamību ģimenēm, kurās aug bērns ar invaliditāti grozījumi paredz, ka turpmāk subsīdija “Balsts” būs pieejama ikvienai ģimenei, kurā aug bērns ar invaliditāti vai pilngadīga persona līdz 24 gadu vecumam ar I vai II grupas invaliditāti, neatkarīgi no bērnu skaita ģimenē, kas atvieglos slogu pirmās iemaksas sakrāšanai, lai ģimene varētu iegādāties mājokli ar hipotekārā aizdevuma palīdzību.

 

“Iespēja iegādāties mājokli ir viens no izšķirošajiem faktoriem, lai ģimenes izvēlētos radīt bērnus un veidot savu karjeru Latvijā. Ikviens solis, kas samazina ģimenes izdevumus par mājokli, jo īpaši lielu kredītu procentu likmju svārstību laikā, faktiski veicina arī Latvijas darba tirgu un tautsaimniecības attīstību. Savukārt ģimenēm, kuras audzina bērnus ar invaliditāti, ikdienas izdevumu un rūpju slogs ir nesalīdzināmi lielāks, nekā pārējām ģimenēm neatkarīgi no bērnu skaita. Tādēļ sniegt papildus atbalstu tām neapšaubāmi ir valsts pienākums,” norāda ekonomikas ministrs Viktors Valainis.

 

Līdz šim ALTUM garantiju mājokļa iegādei izmantojušas vairāk nekā 26 940 ģimeņu ar bērniem un 5 654 jaunie speciālisti, garantiju kopējai summai pārsniedzot 266 miljonus eiro. Ar garantijas palīdzību ģimenes un jaunie speciālisti hipotekārajos aizdevumos bankās saņēmušas vairāk nekā 2,4 miljardus eiro. Kopš 2023. gada sākuma garantijas pieejamas arī NBS karavīriem un šobrīd ir apstiprinātas 142 garantijas par 10,7 miljoniem eiro. Savukārt subsīdiju “Balsts” līdz šim saņēmušas 1 296 ģimenes par kopējo summu 10,9 miljoni eiro.

 

Detalizēti ar grozījumiem Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumos Nr. 95 “Noteikumi par valsts palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai” var iepazīties Tiesību aktu portālā.

 

Papildu informācija par Mājokļu galvojumu programmu, atbalstu jaunajiem speciālistiem un subsīdiju “Balsts” pieejama ALTUM mājaslapā: https://www.altum.lv/pakalpojumi/iedzivotajiem/

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

prese@em.gov.lv

T.: 67013193