Altum-Pakalpojumi-Iedzīvotājiem-Balsts subsīdija ģimenēm ar bērniem ar invaliditāti

Balsts subsīdija ģimenēm
ar bērniem ar invaliditāti

Balsts subsīdija ir vienreizējs valsts atbalsts ģimenēm ar bērniem ar invaliditāti bankas aizdevuma pirmās iemaksas samazināšanai mājokļa iegādei vai būvniecībai.

 
  • 8 000 EUR apmērā, ja ģimenē ir bērns ar invaliditāti; 
  • Subsīdiju palielina par 2 000 EUR, ja iegādājamais/ būvējamais mājoklis ir gandrīz nulles enerģijas patēriņa ēka, saskaņā ar energoefektivitātes normatīviem.

 

Subsīdiju iespējams saņemt, ja:

 
  • Bankā tiek saņemts aizdevums mājokļa iegādei vai būvniecībai;
  • Ģimenē ir vismaz viens nepilngadīgs bērns ar invaliditāti vai pilngadīga persona ar I vai II invaliditātes grupu, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu;
  • Subsīdijas saņēmējam nepieder cita dzīvojamā telpa (māja, dzīvoklis, vasarnīca);
  • Ģimenes kopējie ienākumi iepriekšējā taksācijas gadā uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz 17 000 EUR bruto;
  • Subsīdijas saņēmējs ir nodokļu maksātājs Latvijā pēdējos 12 mēnešus;
  • Subsīdija nepārsniedz 50% no darījuma summas (max. 300 000 EUR);
  • Subsīdija nav saņemta iepriekš.

 

Par programmu jautā:

majoklu.galvojumi@altum.lv

Kā pieteikties?

 

Lai saņemtu subsīdiju, Jums jāvēršas kādā no bankām, ar kuru ALTUM sadarbojas un jāpiesakās hipotekārajam aizdevumam, norādot, ka vēlaties saņemt arī Balsts subsīdiju. To ir iespējams saņemt kopā arī ar Mājokļu garantiju ģimenēm ar bērniem.

 

 

Par mājokļu garantijām jautā bankā

Ja banka Jums ir atteikusi aizdevuma ar Balsts subsīdiju saņemšanu, lūdzam informēt par to, rakstot uz e-pastu majoklu.galvojumi@altum.lv. Sniegtā informācija palīdzēs pilnveidot un uzlabot atbalsta programmas nosacījumus. Jau iepriekš paldies par Jūsu atsaucību.