Altum-Pakalpojumi-Iedzīvotājiem-Mājokļu atbalsts NBS karavīriem

Mājokļu atbalsts NBS karavīriem

Drīzumā!

Garantija bankas aizdevumam mājokļa iegādei vai būvniecībai Nacionālo bruņoto spēku (NBS) karavīriem pirmās iemaksas veikšanai.

icon

Personām, kuras ir Nacionālo bruņoto spēku karavīri, ja darījuma summa nepārsniedz 250 000 EUR

icon

Termiņš līdz 10 gadiem

icon

Garantijas apmērs ir līdz 25% no aizdevuma pamatsummas un ne vairāk kā 20 000 EUR

icon

Var saņemt atkārtoti, ja ir pagājuši 3 gadi no iepriekš piešķirtās garantijas un iepriekš piešķirtās garantijas saistības ir izbeigušās

Par programmas pieejamību aicinām sekot Jaunumiem mūsu mājas lapā un sociālajos tīklos.

Mājokļu atbalsta programmas nosacījumus regulē 20.02.2018 MK noteikumi Nr.95 „Noteikumi par valsts palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai”

Kāds ir mājokļa garantijas saņemšanas process

Aizņēmējiem, kas vēlas saņemt hipotekāro aizdevumu, kurš nodrošināts ar ALTUM mājokļu garantiju, ir jāvēršas kādā no bankām, ar kurām ALTUM ir noslēgts sadarbības līgums.

  1. Aizņēmējs iesniedz pieteikumu hipotekārā aizdevuma saņemšanai vienā no bankām, ar kurām ALTUM ir noslēgts sadarbības līgums.
  2. Banka pārliecinās, ka aizņēmējs atbilst garantijas saņemšanas nosacījumiem. Banka izvērtē pieteikumu un lemj par ALTUM mājokļu garantijas piesaisti. Banka sagatavo un iesniedz ALTUM garantijas pieteikumu. Ja mājokļa garantija saņemta iepriekš, banka pārliecinās, ka iepriekšējā garantija piešķirta vismaz pirms 3 gadiem, tās saistības ir izbeigušās (aizdevums atmaksāts vai banka atteikusies no garantijas izmantošanas).
  3. ALTUM līdz 5 darbadienu laikā izvērtē garantijas pieteikumu, tam pievienotos dokumentus un pieņem lēmumu par garantijas izsniegšanu vai atteikumu sniegt garantiju. Paziņojumu par pieņemto lēmumu ALTUM nosūta bankai.
  4. Ja ir pieņemts lēmums par garantijas izsniegšanu, ALTUM izraksta rēķinu bankai par mājokļa garantijas izsniegšanu. Banka nodrošina ALTUM izrakstītā rēķina apmaksu.
  5. Pēc ALTUM izrakstītā rēķina apmaksas un kredīta līguma saņemšanas no bankas, ALTUM bankai
    izsniedz garantiju par aizņēmējam piešķirto mājokļa aizdevumu un aizņēmējam
    tiek izmaksāts bankas aizdevums mājokļa iegādei vai būvniecība.
  6.  

Papildus izmaksas var radīt garantijas nosacījumu maiņa – tādā gadījumā tiek piemērota maksa 1% apmērā no atlikušās garantijas summas.

 

Komisijas maksa

Par mājokļu garantijas pieteikuma izskatīšanu ir noteikta vienreizēja maksa 2.5% apmērā no piešķirtās garantijas summas.

Pieteikumu garantijas saņemšanai sagatavo un ALTUM iesniedz banka. Pieteikumam pievienojami aizņēmēja sagatavotie pielikuma dokumenti.

 

Pieteikuma dokumenti