Altum-Pakalpojumi-Iedzīvotājiem-Mājokļu atbalsts NBS karavīriem

Mājokļu atbalsts NBS karavīriem

Drīzumā!

 

15.01.2022. stājās spēkā grozījumi likumā “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, kas paredz valsts noteikto palīdzību dzīvojamās telpas iegādei/ būvniecībai saņemt arī personām, kas ir Nacionālo bruņoto spēku karavīri.

Pašlaik Ekonomikas un Aizsardzības ministrijas, sadarbojoties ar Altum un Finanšu nozares asociāciju, izstrādā izmaiņas Ministru kabineta noteikumos Nr. 95 ‘’Noteikumi par valsts palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai’’, lai ietvertu atbalsta (garantiju) saņemšanas nosacījumus Nacionālo bruņoto spēku karavīriem.

Par programmas pieejamību aicinām sekot Jaunumiem mūsu mājas lapā un sociālajos tīklos.