Garantija bankas aizdevumam mājokļa iegādei vai būvniecībai Nacionālo bruņoto spēku (NBS) karavīriem pirmās iemaksas veikšanai.

icon

Personām, kuras ir Nacionālo bruņoto spēku karavīri, ja darījuma summa nepārsniedz 300 000 EUR

icon

Termiņš līdz 10 gadiem

icon

Garantijas apmērs ir līdz 25% no aizdevuma pamatsummas un ne vairāk kā 20 000 EUR

icon

Ja mājokļa garantija saņemta iepriekš, banka pārliecinās, ka iepriekšējā garantija nav spēkā

Mājokļu atbalsta programmas nosacījumus regulē 20.02.2018 MK noteikumi Nr.95 „Noteikumi par valsts palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai”

Kāds ir mājokļa garantijas saņemšanas process

Aizņēmējiem, kas vēlas saņemt hipotekāro aizdevumu, kurš nodrošināts ar ALTUM mājokļu garantiju, ir jāvēršas kādā no bankām, ar kurām ALTUM ir noslēgts sadarbības līgums.

 

  1. Aizņēmējs iesniedz pieteikumu hipotekārā aizdevuma saņemšanai vienā no bankām, ar kurām ALTUM ir noslēgts sadarbības līgums.
  2. Banka pārliecinās, ka aizņēmējs atbilst garantijas saņemšanas nosacījumiem. Banka izvērtē pieteikumu un lemj par ALTUM mājokļu garantijas piesaisti. Banka sagatavo un iesniedz ALTUM garantijas pieteikumu. Ja mājokļa garantija saņemta iepriekš, banka pārliecinās, ka iepriekšējās garantijas saistības ir izbeigušās (aizdevums atmaksāts vai banka atteikusies no garantijas izmantošanas).
  3. ALTUM līdz 5 darbadienu laikā izvērtē garantijas pieteikumu, tam pievienotos dokumentus un pieņem lēmumu par garantijas izsniegšanu vai atteikumu sniegt garantiju. Paziņojumu par pieņemto lēmumu ALTUM nosūta bankai.
  4. Ja ir pieņemts lēmums par garantijas izsniegšanu, ALTUM izraksta rēķinu bankai par mājokļa garantijas izsniegšanu. Banka nodrošina ALTUM izrakstītā rēķina apmaksu.
  5. Pēc ALTUM izrakstītā rēķina apmaksas un kredīta līguma saņemšanas no bankas, ALTUM bankai
    izsniedz garantiju par aizņēmējam piešķirto mājokļa aizdevumu un aizņēmējam
    tiek izmaksāts bankas aizdevums mājokļa iegādei vai būvniecība.
  6.  

Komisijas maksa

 

Par mājokļu garantijas pieteikuma izskatīšanu ir noteikta vienreizēja maksa 2.5% apmērā no piešķirtās garantijas summas.

 

Papildus izmaksas var radīt garantijas nosacījumu maiņa – tādā gadījumā tiek piemērota maksa 1% apmērā no atlikušās garantijas summas.

Kas ir garantija?
Kā pieteikties garantijai?
Vai garantija ir jāatmaksā?
Kas var pieteikties NBS mājokļu garantijai?
Vai Zemessargi arī var saņemt NBS mājokļu garantiju?
Vai ir vecuma ierobežojums, lai pieteiktos garantijai?
Vai kredīts jāatmaksā 10 gados, ja garantijas termiņš ir 10 gadi?
Ja kredīta darbības laikā tiek pārtraukts profesionālā dienesta līgums, vai garantija paliek spēkā?
Ja abi līdzaizņēmēji ir NBS karavīri (vīrs un sieva), vai garantiju var saņemt divas reizes lielāku, līdz 40 000 EUR?
Vai tiek atbalstīta īpašuma iegāde tikai “jaunajos projektos”?
Vai garantijas pieteikums jāiesniedz Altum?

Par programmu jautā:

majoklu.galvojumi@altum.lv