Altum-Aktualitātes-2024. gadā ALTUM turpinās aktivitātes kreditēšanas veicināšanai

2024. gadā ALTUM turpinās aktivitātes kreditēšanas veicināšanai

ALTUM

19. Jan, 2024

Savlaicīgi reaģējot uz norisēm ekonomikā, kreditēšanas veicināšanai ALTUM jau 2023. gada pavasarī sāka ieviest atvieglojumus uzņēmumiem garantiju programmās, turpinot to arī rudenī ar procentu likmju atvieglojumiem tiešo aizdevumu programmās. ALTUM aktīvi vērtē situāciju kreditēšanā un plāno 2024. gadā ieviest turpmākus risinājumus, kas palīdzētu aktivizēt uzņēmumu finansēšanu un veicināt tautsaimniecības izaugsmi. Ir uzsākta arī jaunā ES fondu perioda atbalsta programmu izstrāde.

 

Jaunas iniciatīvas un atbalsta programmas

2023.gadā ALTUM ieviesa virkni jaunu iniciatīvu un programmas, kā arī uzlabojumus esošajās atbalsta programmās.

 

Atvieglojumi atbalsta programmās

Reaģējot uz procentu likmju kāpuma izraisīto kreditēšanas sabremzēšanos un veicinot uzņēmumu investīciju ieceru turpināšanos arī augstu kredītlikmju apstākļos, ALTUM atbalsta programmās ieviesa vairākus atvieglojumus gan garantiju programmās, gan tiešajos aizdevumos.

 

Kreditēšanas veicināšanai bankās ALTUM ieviesa divu veidu atvieglojumus garantiju instrumentiem, nosakot  0 % garantijas prēmiju jauniem ilgtspējīgiem projektiem un garantijas prēmijas samazinājumu par 50 % visām komersantu garantijām. Arī tiešajā kreditēšanā ieviesti procentu likmju atvieglojumi – par aptuveni pusi samazināta kopējā aizdevuma likme MVU segmenta uzņēmumiem jauniem aizdevumiem, kā arī samazināta aizdevuma likme 3,5 % apmērā noteikta lauksaimnieku apgrozāmo līdzekļu aizdevumiem, kas ir pieejami no 2023. gada novembra. Tas ir būtisks atbalsts lauksaimniekiem, gatavojoties jaunajai ražas sezonai. Otrs jauninājums – lauksaimnieki ALTUM apgrozāmo līdzekļu aizdevumu varēs arī izmantot, lai segtu 2023. gada neapmaksātos parādus pret piegādātājiem. Reģionos novērota ļoti liela interese par šo programmu – līdz pagājušā gada beigām iesniegti 222 pieteikumi par kopējo summu 30,4 miljoniem eiro, kā arī vairāki desmiti pieteikumu par izmaiņām esošajos līgumos.

 

Atbalsts lielu investīciju projektu īstenošanai

2023. gada 11. decembrī uzsākta trešās kārtas projektu atlase valsts atbalsta programmā aizdevumiem ar kapitāla atlaidi lielu investīciju projektu (vismaz 10 milj. eiro apmērā) īstenošanai lielu un vidēju komersantu konkurētspējas veicināšanai. Valsts atbalsta turpināšanai uzņēmējiem lielu investīciju projektu īstenošanai piešķirts papildu valsts budžeta finansējums 70 miljoni eiro.Līdz šim atbalsta programmas ietvaros ALTUM pieņēmis 13 pozitīvus lēmumus par atbalsta piešķiršanu, kuru kopējā summa sniedzas pāri 279 miljoniem eiro, un pieteiktās kapitāla atlaides apjoms ir 75 miljoni eiro. Apstiprinātie investīciju projekti tiks īstenoti Pierīgā, Vidzemē, Zemgalē, Kurzemē un Latgalē kokapstrādes, mēbeļu ražošanas, farmaceitisko vielu, stikla šķiedru, šķiedru cementu izstrādājumu ražošanas nozarē.

 

Atveseļošanas fonda programmas

Aizvadītajā gadā ALTUM pabeidza visu ES Atveseļošanas fonda aizdevumu programmu ieviešanu, pēdējā no kurām – programma uzņēmumu digitalizācijai tika atvērta februārī un kurā atbalsts tiek sniegts komersantiem gan automatizētu iekārtu, gan programmnodrošinājuma iegādei. Atveseļošanas fonda programmas uzņēmējiem nodrošina unikālu kapitāla atlaides komponenti, kas motivē uzņēmējus neatlikt investīciju plānus, īpaši energoefektivitātes un digitalizācijas programmās. Programmas paredzētas daudzdzīvokļu ēku, uzņēmumu energoefektivitātes un zemu izmaksu īres namu segmentos. Kopējais to apjoms ALTUM ir aptuveni 225 miljoni eiro.

 

Uzņēmumu energoefektivitātes programmā, kurā kopējais finansējums ir 80.5 miljoni eiro,  novembrī noslēdzās jau trešā pieteikumu kārta. Vienlaikus pirmajās kārtā īstenotajiem projektiem jau veiktas pirmās kapitāla atlaižu izmaksas. Interese par programmu 2023. gadā vērtējama kā pietiekami aktīva, īpaši atjaunojamo energoresursu projektu sadaļā. Plānoto investīciju diapazons ir ļoti plašs, sākot no 10 tūkstošiem eiro līdz pat pieciem miljoniem eiro. Līdz 30. septembrim apstiprināti 43 darījumi par kopējo summu 5.5 miljoni eiro. 2024.gada sākumā plānots izsludināt nākamo kārtu, kurā tiks arī paplašināts uzņēmumu loks, kas var pretendēt uz aizdevumu ar kapitāla atlaidi.


Kopš 2023. gada februāra Atveseļošanas fonda digitalizācijas programmā, kuras finansējums ir 43 miljoni eiro, uzņēmumi ALTUM ir iesnieguši 49 pieteikumus par atbalsta summu 32,3 miljoniem eiro. Līdz 2023. gada nogalei apstiprināti 26 projekti par kopējo summu 13.7 miljoni eiro, vēl aptuveni 20 projekti ir dažādās izvērtēšanas stadijās, un pieteikumu iesniegšana turpinās.

 

Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmā no Atveseļošanas fonda pieejami 57 miljoni eiro un visu 2023.gadu mājas aktīvi gatavoja ALTUM, kur ar iesniegtajiem projektiem jau ir rezervēti 22% no programmai paredzētās naudas. Šā gada sākumā gaidāms, ka pirmās mājas jau uzsāks renovācijas būvdarbus.

 

Īres namu programmā apstiprināts pirmais attīstītāju projekts, un procesā ir darījumu līgumu slēgšana.

 


Iniciatīvas mājokļu pieejamībai

Atbalstot jaunos speciālistus, 2023.gadā komisijas maksa par garantiju samazināta no 4,8 % uz 2,4 % –, savukārt subsīdija „Balsts”, kas līdz šim kā grants mājokļa iegādei bija pieejams daudzbērnu ģimenēm, tagad pieejams arī ģimenēm, kurās aug bērns ar invaliditāti vai pilngadīga persona līdz 24 gadu vecumam ar I vai II grupas invaliditāti, neatkarīgi no bērnu skaita ģimenē. Kopējās tendences ekonomikā 2023.gadā ietekmēja arī mājokļu iegādes garantiju pieprasījumu, kas 2023.gadā bija zemāks nekā iepriekšējos gados. Līdz šim ALTUM garantiju mājokļa iegādei izmantojušas vairāk nekā 27 107 ģimeņu ar bērniem un 5 688 jaunie speciālisti, garantiju kopējai summai pārsniedzot 268 miljonus eiro. Ar garantijas palīdzību ģimenes un jaunie speciālisti hipotekārajos aizdevumos bankās saņēmušas vairāk nekā 2,3 miljardus eiro. Kopš 2023. gada sākuma garantijas pieejamas arī NBS karavīriem un līdz 2023. gada beigām ir apstiprinātas 157 garantijas par 11,7 miljoniem eiro. Subsīdiju „Balsts” līdz šim saņēmušas 1 320 ģimenes par kopējo summu 11,1 miljoniem eiro.

 

2023. gada vasarā ALTUM sāka piedāvāt aizdevumu dalītā īpašuma izbeigšanai jeb aizdevumu daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem noteiktās atsavināmās zemes izpirkšanai (atsavināšanas cenas samaksai).

 

Sākusies iespējakapitāla fondu pārvaldnieku atlase jaunajam Eiropas fondu finansējuma periodam

ALTUM 2023. gada novembrī izsludināja publisku iepirkumu trīs jaunuzņēmumu iespējkapitāla fondu pārvaldnieku atlasei, kuriem nākamajos piecos gados būs jāiegulda ES fondu un privātais finansējums perspektīvos un uz eksportu orientētos uzņēmumos gan Latvijā, gan citās ES valstīs. Kopējais publiskais finansējums jaunuzņēmumu iespējkapitāla fondiem ir 55.8 miljoni eiro. Savukārt decembrī izsludināti vēl divi publiski iepirkumi, kuros atlasīs vienu sākuma stadijas iespējkapitāla fonda pārvaldnieku un vienu izaugsmes stadijas fonda pārvaldnieku, kas ieguldīs uzņēmumos gan Latvijā, gan arī citās Eiropas Savienības valstīs. Iepirkumā izraudzītie fondu pārvaldnieki veiks investīcijas par kopējo publiskā finansējuma apjomu 37.2 miljoni eiro – 12.4 miljoni eiro sākuma stadijas uzņēmumos un 24.8 miljoni eiro izaugsmes stadijas uzņēmumos, kas jau darbojas un strādā ar peļņu.

 

Gatavojoties Baltijas mazo un vidējo uzņēmumu sākotnējā publiskā piedāvājuma fonda izveidei notiek intensīvs fonda praktiskās sagatavošanas posms kopā ar Lietuvas attīstības finanšu institūciju “Invega”. Fonda kopējais apjoms būs 50 miljoni eiro, no kuriem 20 miljonus eiro investēs ALTUM, 20 miljonus eiro – Invega, un papildus 10 miljonus eiro būs jāpiesaista izvēlētajam fonda pārvaldniekam. Fonds darbosies divējādi – pirmkārt, palīdzēs uzņēmumiem nokļūt biržā, iesaistoties gan ar kapitālu, gan zināšanām, un, otrkārt, iegādājoties biržā pirmreizēji kotētu uzņēmumu akcijas. Tas veicinās gan uzņēmumu dalību kapitāla tirgū, gan darījumu aktivitāti tajā.

 

Altum turpina ikdienas programmas

No ALTUM ikdienas finanšu instrumentiem tradicionāli vislielākais aizdevumu apjoms tiek piešķirts mazo un vidējo uzņēmumu segmentā, uzņēmumiem attīsta jaunus darbības virzienus, investē aprīkojumā vai citos risinājumos. Aktivitāte nav mazinājusies arī biznesa uzsācēju segmentā, kur aizvadītajā gadā ALTUM aizdevumos piešķīris teju 14 miljonus eiro. Pēdējos gados biznesa uzsācējiem ik gadu ALTUM aizdevumos piešķir aptuveni 12 līdz 15 miljonus eiro.

 

ALTUM nodrošina remontu aizdevumu programmu daudzdzīvokļu mājām, kas paredzēta remontam un tehniskā stāvokļa uzlabošanai ēkās. Līdz šim visā Latvijā izmantojušas 119 daudzdzīvokļu mājas par kopējo aizdevumu summu 5,9 miljoniem eiro. Lielākoties valsts atbalsta programma tiek izmantota, lai finansētu daudzdzīvokļu mājas fasādes remontu, pamatu siltināšanu, jumta nomaiņu vai siltināšanu. Nereti tas tiek izmantots arī liftu un balkonu remontiem, kā arī citiem koplietošanas teritoriju uzlabošanas darbiem. ALTUM dati rāda, ka vidējā aizdevuma summa mājas remontam ir 78 tūkstoši eiro, savukārt vidējā aizdevuma summa uz vienu mājas kvadrātmetru – 66 eiro.

 

Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes segmentā nozīmīgs notikums ir iepriekšējā, 2016 – 2022, ES fondu perioda programmas noslēgums 2023.gada 31.decembrī. Programmas ietvaros kopumā apstiprināti 623 energoefektivitātes projekti, no kuriem 605 projekti ir pabeigti, bet 18 projekti tiks pabeigti līdz 2024. gada 1. oktobrim. Kopumā ALTUM atbalsts palīdz uzlabot dzīves apstākļus vairāk nekā 20 000 mājsaimniecībām visā Latvijā, granta veidā no ALTUM piesaistot 157.1 miljonu eiro, kā arī vēl vairāk nekā 30 miljonus eiro garantiju un 71 miljonu eiro aizdevumu veidā.

 

Privātmāju energoefektivitātes programmai 2023. gada rudenī valdība apstiprināja papildu finansējumu 460 tūkstošu eiro apmērā. Ar šo finansējumu paredzēts atbalstīt vēl aptuveni 150 privātmāju projektus. Līdz šim ALTUM programmas ietvaros apstiprināti 1 120 privātmāju īpašnieku pieteikumi par kopējo grantos izmaksājamo summu 4,84 miljoniem eiro. No apstiprinātajiem pieteikumiem vairums – 59 % ir no Pierīgas un Rīgas, un lielākā daļa jeb 65 % privātmāju izvēlējās uzstādīt saules paneļus. Pašreiz neapgūtais finansējums šīs programmas ietvaros ir 284 000 eiro. Atbalsts turpināsies arī nākamajā ES fondu periodā.

 

Lauksaimnieku segmentā aizvadītais gads bija sarežģīts – vispirms ilgstošs sausums pavasarī, tad salnas, bet augustā arī vairākas vētras un nepiemēroti laikapstākļi ražas novākšanai. Lauksaimniekiem ALTUM pieejamas vairākas programmas specifiski apgrozāmo līdzekļu finansēšanai. ALTUM piedāvā arī lauksaimnieku garantijas banku aizdevumiem arī apgrozāmo līdzekļu nodrošināšanai.

 

2023.gadā noslēgusies Eiropas Sociālā fonda finansēta Sociālās uzņēmējdarbības atbalsta programma, kurā ALTUM grantos sociālajiem uzņēmumiem piešķīra 12,6 miljonu eiro, atbalstot vairāk nekā 200 sociālo uzņēmumu projektus. Visbiežāk atbalstītie projekti ir saistīti ar darba integrāciju – tādu ir aptuveni katrs ceturtais. Šobrīd notiek gatavošanās nākamā ES fondu perioda programmas atvēršanai 2024.gadā.

 

Zemes fonds turpina stabilu izaugsmi 

Zemes fonds darbojas jau astoņu gadus un fonda portfelis tuvojas 100 miljoniem eiro. Arī turpmāk tiek prognozēta sabalansēta fonda attīstība. Kopumā lauksaimniekiem ir iznomāti gandrīz 25 tūkstoši hektāru zemes. Papildus ar fonda aktīvu iesaisti ir iegādāti, sakopti un atdoti lauksaimniecībā ilgstoši nekopti īpašumi vairāk nekā 670 hektāru platībā.

Reversā noma – sekmīgs risinājums

Reversā noma ir ALTUM pārvaldītā Latvijas Zemes fonda finanšu instruments, kas pieejams jau kopš 2017.gada – reversā noma. Tā ļauj zemniekam pārdot zemi fondam un turpināt to lietot uz nomas noteikumiem, kā arī pēc pieciem gadiem atpirkt par īpašuma pārdošanas brīdī fiksēto īpašuma tirgus cenu. Līdz šim reverso nomu izmantojuši vairāk nekā 600 īpašumu saimnieki 12 tūkstošu hektāru platībā. Instruments darbojas ļoti efektīvi. Šobrīd kopumā redzama ļoti laba tendenci, ka reversajā nomā Zemes fondam pārdotie īpašumi laikus tiek atpirkti un atgriežas lauksaimnieku īpašumā, turklāt pat pirms termiņa – vidējais atpakaļpirkuma laiks ir trīs gadi maksimālo piecu gadu vietā.

 

ALTUM kopumā

Darbības apjomi

ALTUM portfelis no 2023. gada sākuma ir audzis gan pēc apjoma, gan darījumu skaita, kopējam portfelim septembra beigās tuvojoties jau 1.1 miljardam eiro. 2023. gada deviņos mēnešos kopējais ALTUM portfelis pēc apjoma audzis par 3,6 % un pēc projektu skaita – par 4,2 %. Atsevišķos darbības virzienos, piemēram, mājokļu garantiju programmās jaunu darījumu apjoms mazinājās, savukārt vairākos citos, piemēram, lielo uzņēmumu un MVU segmentos, šis apjoms ir audzis. Finanšu instrumentu griezumā lielākā izaugsme ir aizdevumu portfelī, kas deviņos mēnešos pieauga par 8,5 %. Savukārt garantiju portfelis pēc apjoma audzis par 1,5% un pēc projektu skaita – par 4,2 %. Nemainīgi lielāko daļu jeb 57 % no garantiju portfeļa veido privātpersonu garantijas.

 

ALTUM nemainīgi uztur Moody’s kredītreitingu augstajā Baa1 līmenī

Starptautiskās kredītreitingu aģentūras Moody’s Investors Service (Moody’s) kredītspējas novērtējumā ALTUM ilgtermiņa kredītreitings ir Baa1 ar stabilu perspektīvas novērtējumu, un tas ir tādā pat līmenī kā tika pārapstiprināts 2022.gada decembrī. Arī bāzes kredītnovērtējums Baa3 līdz ar īstermiņa reitingu P-2 nav mainījies. Moody’s ilgtermiņa kredītreitings Baa1 ALTUM ir viens no augstākajiem Latvijas kapitālsabiedrībām piešķirtajiem. Sākotnēji ALTUM Baa1 reitingu saņēma 2017. gada jūnijā. Augstais investīciju līmeņa reitings palīdz ALTUM efektīvi strādāt ar investoriem un starptautiskām finanšu institūcijām, un arī turpmāk uz labākajiem iespējamajiem nosacījumiem piesaistīt resursus finanšu tirgos ilgtspējīgu tautsaimniecībai svarīgu uzņēmējdarbības projektu finansēšanai.

 

Ieguldījums ilgtspējā

Ilgtspēja ir galvenā ALTUM uzņēmējdarbības un stratēģijas daļa un tā kļuvusi par svarīgu stratēģisko virzītājspēku banku nozarē, kā arī attīstības finanšu institūcijām Eiropā. ALTUM veicina savu klientu pāreju uz ilgtspējīgu ekonomiku un atbalsta viņus šajā procesā. Jau kopš rudens ALTUM piedāvā finansējumu, lai sekmētu uzņēmumu pāreju uz zema oglekļa ekonomiku. Tas ietver ilgtspējīgu finansējumu, kas veicina uzņēmumu noturību pārejas riskiem, lai uzlabotu konkurenci un nezaudētu tirgus daļu un ieņēmumus, mainoties vērtības ķēžu prasībām ilgtspējas jomā. Jo sevišķi tas skar “jūtīgās” nozares – nozares ar augstu fosilo resursu patēriņu vai augstu jūtīgumu pret pārejas riskiem.

 

Lai veicinātu ilgtspējīgu projektu realizāciju, kopš 2023. gada rudens jaunajiem darījumiem pieejama atlaide finansējuma izmaksām 0.5% apmērā uz vienu gadu kopš finansējuma saņemšanas, salīdzinot ar ierindas investīciju projekta finansējuma izmaksām.

 

Ar Zaļo obligāciju piesaistīto finansējumu ALTUM finansē dzīvotspējīgus uzņēmējdarbības projektus energoefektivitātes, atjaunīgo energoresursu izmantošanas, ilgtspējīga transporta un pasīvo ēku segmentos. Līdz 2023.gada beigām piešķirtā finansējuma apjoms ir 26 miljoni eiro. Zaļo obligāciju portfeļa projektu kopējais ieguldījums ilgtspējā ar plānoto CO2 izmešu samazinājumu sastāda 13 769 tonnas CO2 gadā jeb 635 tonnas uz piešķirto 1 miljonu eiro. Salīdzinot ar 2022. gadu, tas ir pieaugums par 48%. Savukārt ALTUM īstenotajā  Atveseļošanas fonda programmā aizdevumiem ar kapitāla atlaidi uzņēmumu energoefektivitātei kopējais sasniedzamais rezultāts ir 11,5 tūkstoši  CO2 ekvivalenta tonnu ietaupījums gadā.

 

Kopumā ALTUM aizdevumos uzņēmumu energoefektivitātei un ilgtspējai piešķirti jau vairāk nekā 60 miljoni eiro.