Altum-Aktualitātes-ALTUM 2015.gada darbības pārskats

ALTUM 2015.gada darbības pārskats

ALTUM

01. Jun, 2016

AS “Attīstības finanšu institūcija Altum“ 31.maija akcionāru sapulcē apstiprināts sabiedrības finanšu pārskats par periodu no 2015.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim.

 

Pārskata periodā, veidojot vienotu attīstības finanšu institūciju, tika apvienotas trīs valsts atbalsta sniegšanas institūcijas – VAS “Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum”, SIA „Latvijas Garantiju aģentūra” un VAS „Lauku attīstības fonds”. Reorganizācijas procesā tika nodrošināta valsts atbalsta programmu nepārtrauktība, un pēc reorganizācijas pabeigšanas tiek turpināta valdības apstiprināto valsts atbalsta programmu ieviešana un jaunu programmu izstrāde sadarbībā ar nozaru ministrijām.ALTUM darbību pārskata periodā raksturojošā informācija:

 

  • Uz 2015.gada 31.decembri ALTUM atbalsta programmu ietvaros izsniegto finanšu instrumentu portfelis ir 371,5 miljoni eiro, tai skaitā neto aizdevumu portfelis 201,5 miljoni eiro, garantiju portfelis – 131,1 miljons eiro, ieguldījumi riska kapitāla fondos – 38,9 miljoni eiro.
  • 2015.gada janvārī ALTUM uzsāka mājokļu galvojumu programmas ieviešanu. Pārskata periodā izsniegti 1176 galvojumi 7,22 miljonu eiro apjomā.
  • 2015.gada jūlijā darbību uzsāka ALTUM administrētais Zemes fonds.  Ar mērķi atgriezt zemi lauksaimnieciskajā darbībā, 2015.gadā Zemes fonds no zemes īpašniekiem iegādājies 560 hektārus zemes platību par kopējo summu 990 tūkstoši eiro.
  • 2015.gada 12 mēnešos ALTUM strādājusi ar 2,2 miljonu eiro peļņu.

 

2015.gada 2,2 miljonu eiro peļņas daļa 379 tūkstošu eiro apmērā tiks novirzīta attīstības finanšu institūcijas iepriekšējo gadu darbības organizācijas izdevumu segšanai, savukārt pārējā peļņas daļa 1,829 miljonu eiro apmērā tiks ieskaitīta ALTUM rezerves kapitālā.

 

ALTUM valdes priekšsēdētājs Reinis Bērziņš:

 

“Nākamajā darbības periodā ALTUM, pamatojoties uz finanšu tirgus nepilnību analīzi, fokusējas uz jaunu valsts atbalsta programmu izstrādi un ieviešanu, kā arī rūpīgi seko, lai esošie valsts atbalsta instrumenti sniedz noderīgu un mērķtiecīgu atbalstu uzņēmēju aktuālajām vajadzībām. Ļoti svarīgi, ka uzņēmums 2016.gadu ir sācis ar skaidriem stratēģiskiem uzdevumiem, kas ir jāsasniedz līdz 2018.gadam. Tāpat pilnveidojam mūsu klientu apkalpošanas servisu, strādājot iespējami tuvu klientiem visā Latvijā, kā arī augstu novērtējam mūsu klientu un partneru sniegto atzinību kampaņā “Uzslavē labu servisu 2016”, kurā saņēmām Izcilības balvu juridisko personu apkalpošanā.Viena no mūsu prioritātēm šajā periodā ir Fondu fonda ieviešana, kura izveide ļaus operatīvāk reaģēt uz tirgus vajadzībām un palīdzēs nodrošināt programmu ilgtspējību. Tā ietvaros kopējais pieejamais ERAF finansējums ir 126 miljoni eiro, kam papildus tiks piesaistīts privātais un ALTUM finansējums. Prioritāšu vidū ir arī daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes programmas ieviešana, kuru sekmīgi esam uzsākuši ar plašām informatīvām aktivitātēm visā Latvijā. Šīs programmas īstenošanai no ERAF un valsts budžeta paredzēti 166 miljoni eiro, kas tiks papildināti ar ALTUM resursiem.”

Saistītie raksti