Altum-Aktualitātes-ALTUM aicina iepazīties ar Sēklas un sākuma kapitāla fondu un Izaugsmes kapitāla fondu pārvaldnieku iepirkuma atlases un vērtēšanas kritērijiem

ALTUM aicina iepazīties ar Sēklas un sākuma kapitāla fondu un Izaugsmes kapitāla fondu pārvaldnieku iepirkuma atlases un vērtēšanas kritērijiem

ALTUM

19. Dec, 2016

Līdz 2017. gada 9. janvārim aicinām sniegt ieteikumus par ALTUM iepirkuma komisijas izstrādāto sēklas un sākuma kapitāla fondu un izaugsmes kapitāla fondu pārvaldnieku iepirkuma atlases un vērtēšanas kritēriju kopas projektu.

 

Atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 2. augusta noteikumiem Nr. 518 “Noteikumi par sēklas kapitāla, sākuma kapitāla un izaugsmes kapitāla fondiem saimnieciskās darbības veicēju izveides, attīstības un konkurētspējas veicināšanai” ALTUM, ievērojot normatīvos aktus publisko iepirkumu jomā, izvēlēsies alternatīvo ieguldījumu (sēklas un sākuma kapitāla un izaugsmes kapitāla) fondu pārvaldniekus, kas saimnieciskās darbības veicējiem sniegs riska kapitāla programmu pakalpojumus, sēklas, sākuma un izaugsmes kapitāla naudas ieguldījumiem par kopējo Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu 60 miljonu EUR apmērā.

 

Pēdējā pusotra gada laikā, kopā ar Ekonomikas ministriju izstrādājot šo atbalsta programmu, ALTUM ir veikusi vairākkārtējas pārrunas ar potenciālajiem fondu pārvaldniekiem, nozari pārstāvošajām asociācijām un citiem ieinteresētajiem tirgus dalībniekiem.

 

Lai nodrošinātu to, ka sēklas un sākuma kapitāla fondu un izaugsmes kapitāla fondu pārvaldnieku izvēle notiek atbilstoši labākajai nozares praksei un visās programmas ieviešanas stadijās tiktu ievērots atklātības princips, iepirkuma tirgus priekšizpētes ietvaros aicinām ieinteresētās personas sniegt ieteikumus par ALTUM iepirkuma komisijas sagatavo sēklas un sākuma kapitāla fondu un izaugsmes kapitāla fondu pārvaldnieku iepirkuma atlases un vērtēšanas kritēriju kopas projektu, norādot uz tiem punktiem, kas, jūsuprāt, ir redakcionāli precizējami, lai tie būtu nepārprotami un praktiski piemērojami.

 

Ieteikumus par šo dokumentu aicinām sniegt līdz 2017. gada 9. janvārim (ieskaitot), nosūtot uz e-pastu: iepirkumi.rkf@altum.lv.

Saistītie raksti