Altum-Aktualitātes-Altum iesaistās Interreg Europe projektā radošo industriju uzņēmumu atbalstam

Altum iesaistās Interreg Europe projektā radošo industriju uzņēmumu atbalstam

ALTUM

10. Mar, 2017

Altum piedalās Interreg Europe finansētajā projektā – Reģionālajā radošo industriju aliansē, kuras mērķis ir izmantot Eiropas rekomendācijas un labo praksi, lai uzlabotu vietējo reģionu kultūras un radošo industriju atbalsta pasākumus, veicinot kopējo ekonomisko konkurētspēju

 

Šī projekta organizētājs ir aws (Austria Wirtschaftsservice GmbH), un tajā piedalās institūcijas no 9 valstīm (Austrijas, Beļģijas, Dānijas, Grieķijas, Latvijas, Itālijas, Polijas, Rumānijas un Spānijas).

 

Projekta pirmajos trīs gados (no 2017. līdz 2019. gadam) tiks veikta reģionālo atbalsta pasākumu pieredzes apmaiņa. Savukārt 2019. un 2020. gadā tiks ieviesti jau konkrēti jauni atbalsta pasākumi, lai:

 

  1. stiprinātu radošo MVK konkurētspēju, uzlabojot to prasmes (biznesa plānu sagatavošanu un īstenošanu, komunikāciju ar investoriem, mentoringu) un atbalstot to izaugsmi un pieeju starptautiskajiem tirgiem;
  2. piedāvātu dažādus finansēšanas mehānismus, kas atbilstu radošo MVK vajadzībām;
  3. palielinātu vispārējo uzņēmumu izpratni par radošo MKV nozīmi un spēju pievienot vērtību, lai celtu uzņēmumu konkurētspēju;
  4. attīstītu uzņēmumu eko-sistēmu, veicinot vispārējo uzņēmumu un radošo MVK starpnnozaru sadarbību.

 

Papildu informācija par projektu 

Saistītie raksti