Altum-Aktualitātes-ALTUM informē par akcelerācijas fondu pārvaldnieku iepirkuma atlases un vērtēšanas kritērijiem

ALTUM informē par akcelerācijas fondu pārvaldnieku iepirkuma atlases un vērtēšanas kritērijiem

ALTUM

19. Sep, 2016

Ņemot vērā ieinteresēto tirgus dalībnieku līdz šā gada 26. augustam sniegtos ieteikumus, ALTUM iepirkuma komisija ir izstrādājusi akcelerācijas fondu pārvaldnieku iepirkuma atlases un vērtēšanas kritēriju kopas projektu.

 

Atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumiem Nr. 226 “Noteikumi par akcelerācijas fondiem saimnieciskās darbības veicēju izveides, attīstības un konkurētspējas veicināšanai” ALTUM, ievērojot normatīvos aktus publisko iepirkumu jomā, izvēlēsies alternatīvo ieguldījumu (akcelerācijas) fondu pārvaldniekus, kas saimnieciskās darbības veicējiem sniegs akcelerācijas programmu pakalpojumus, pirms-sēklas naudas ieguldījumus un sēklas naudas ieguldījumus par kopējo Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu 15 miljonu EUR apmērā.

 

Pēdējā pusotra gada laikā, kopā ar Ekonomikas ministriju izstrādājot šo atbalsta programmu, ALTUM ir veikusi vairākkārtējas pārrunas ar potenciālajiem fondu pārvaldniekiem, nozari pārstāvošajām asociācijām (tai skaitā Latvijas Riska kapitāla asociāciju, Latvijas Biznesa eņģeļu tīklu, Latvijas Start-up uzņēmumu asociāciju) un citiem ieinteresētajiem tirgus dalībniekiem.
Lai nodrošinātu to, ka akcelerācijas fondu pārvaldnieku izvēle notiek atbilstoši labākajai nozares praksei un visās programmas ieviešanas stadijās tiku ievērots atklātības princips, iepirkuma tirgus priekšizpētes ietvaros ALTUM aicināja ieinteresētās personas izteikt ieteikumus par iepirkuma komisijas sagatavo akcelerācijas fondu pārvaldnieku iepirkuma atlases un vērtēšanas kritēriju kopas projektu, kā arī tehniskās specifikācijas projektu.

 

Papildu jautājumu gadījumā, lūdzam sazināties ar ALTUM Programmu attīstības daļas vecāko projektu vadītāju Mārtiņu Ruttuli, tālrunis: +371 6777 4247, e-pasts: martins.ruttulis@altum.lv.

Saistītie raksti