Altum-Aktualitātes-ALTUM paraksta sadarbības memorandu iedzīvotāju finanšu pratības stratēģijas ieviešanai

ALTUM paraksta sadarbības memorandu iedzīvotāju finanšu pratības stratēģijas ieviešanai

ALTUM

21. Jul, 2021

Lai īstenotu Latvijas iedzīvotāju finanšu pratības stratēģiju 2021.–2027. gadam, 20 partneri no valsts, privātā un nevalstiskā sektora parakstīs sadarbības memorandu. Partneri apņemas kopīgiem spēkiem paaugstināt Latvijas iedzīvotāju finanšu pratību, uzlabojot iedzīvotāju kompetences, veidojot ilgtspējīgu finanšu pratības kultūru, nodrošinot kvalitatīvu finanšu vidi un veidojot stratēģisku un uz sadarbību vērstu institūciju pieeju finanšu pratības pilnveidošanā.

 

Sadarbības memorandu līdzās ALTUM parakstīja FKTK, Latvijas Banka, Ekonomikas ministrija, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, Nodarbinātības valsts aģentūra, ” Finanšu nozares asociācija”, Latvijas Apdrošinātāju asociācija, Banku augstskola, Rīgas Tehniskā universitāte, Ekonomikas un kultūras augstskola, Akciju sabiedrība “Attīstības finanšu institūcija Altum”, Akciju sabiedrība “Nasdaq Riga”, AS “SEB banka”, Luminor Bank AS Latvijas filiāle, “Swedbank” AS, SIA “Intrum Latvia”, “Junior Achievement Latvia”, “Global Shapers Community – Riga” projekts FinLit, Akciju sabiedrība “Citadele banka”, Baltic International Bank SE. Partneri veidos sadarbību Finanšu pratības darba grupā, kurā ik gadu tiks izveidots stratēģijas ieviešanas darbības plāns, analizēti rezultāti un īstenoti sadarbības projekti.

 

Partneri memorandā apņemas strādāt, lai sasniegtu 3 stratēģijā izvirzītos mērķus: uz ilgtspējību vērstu finanšu pratības kultūras un kompetenču pilnveidi; atbilstošas finanšu vides kvalitātes nodrošināšanu, kā arī finanšu pratības stratēģiskās plānošanas ietekmes palielināšanu, sasaistot to ar valsts stratēģiskās plānošanas dokumentiem, plašāk un efektīvāk iesaistot ieinteresētās puses.

 

2021. otrajam pusgadam partneri ir izveidojuši darbības plānu, kurā tie iekļāvuši projektus un aktivitātes, kuras plāno īstenot, lai sasniegtu stratēģijā izvirzītos mērķus un uzdevumus. Plānotie projekti saistīti ar izpratnes veidošanu par ilgtspējīgām finansēm, ieguldījumiem, skolēnu un skolotāju izglītošanu par finanšu un ekonomikas jautājumiem, pētījumu veikšanu, plānoti arī interaktīvi un inovatīvi risinājumi finanšu pratības veicināšanai dažādās sabiedrības grupās. Informācijai par projektiem un aktivitātēm iespējams sekot līdzi Facebook vietnē “Naudasprasme”: https://www.facebook.com/Naudasprasme.

 

Ar Latvijas iedzīvotāju finanšu pratības stratēģiju 2021.–2027. gadam iespējams iepazīties šeit: https://www.finansupratiba.lv/strategija/.